1

SĂRBĂTORIREA DUMINICII LUI TOMA ÎN CANA GALILEII

În Duminica Tomei, pe 2/15 aprilie 2018, Patriarhia a sărbătorit la Cana Galileii comemorarea evenimentului în care, la opt zile după Înviere, Sfântul Toma și-a pus degetul în rănile cuielor din trupul Domnului, după cuvântul pericopei evanghelice (Ioan 20: 19-31).

În acest oraș, Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil a fost întâmpinat la Poartă de către egumenul din Cana, Arhimandritul Hrisostom, de alți Clerici, de Consiliul Comunității și de cercetași. În această procesiune, Preafericirea Sa a ajuns la Mănăstirea Patriarhiei, a cărei Biserică este închinată Sfântului Gheorghe.

Sfânta Liturghie a fost sărbătorită în această Biserică, spre pomenirea minunii Domnului de la nunta din Cana și a evenimentului cu Apostolul Toma.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, avându-i drept împreună-slujitori pe ÎPS Mitropolit Chiriac al Nazaretului, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantiniei, ÎPS Mitropolit Ioachim al Elenoupolei, ieromonahi aghiotafiți și aflați în pelerinaj, egumeni din mănăstirile învecinate din Cana și preoți vorbitori de limba arabă din Nazaret, precum și arhidiaconul Marcu. Corul din Cana a interpretat imnurile muzicii bizantine în limba arabă, iar la slujbă a participat un număr mare de credincioși.

Predica Preafericirii Sale în fața participanților la slujbă urmează mai jos;

„Luminează-te, luminează-te noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit; saltă acum și te bucură Sioane, iară Tu curată Născătoare de Dumnezeu, veselește-Te întru învierea Celui născut al Tău”, spune imnograful Bisericii, Sfântul Ioan Damaschin.

 

Preaiubiti frati și surori în Hristos,

Cinstiți creștinii și pelerinii

Zorii slavei Fiului Maicii Domnului, Domnul nostru Iisus Hristos, Lumina Neînserată a Învierii, ne-au adunat pe toți în acest loc sfânt din Cana Galileii, ca să declarăm mântuirea lumii, Paștile nestricăciunii, în aducere de mulțumire și doxologie; așa cum spune imnograful, „Cu trupul adormind ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzându-o, Paștile nestricăciunii, lumii de  mântuire”.

Auzind cuvintele lui Isaia: „ Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, şi slava Domnului peste tine a răsărit!” (Isaia 60: 1), Sfântul Ioan Damaschin cheamă Biserica lui Cristos, care este Ierusalimul cel Nou, să fie luminată de lumina slavei Învierii lui Hristos.

Tocmai această slavă a descoperit-o Hristos la nunta prietenului Său Simon, care a avut loc aici, prin înfăptuirea primei Sale minuni, prefacerea apei în vin, așa cum mărturisește Sf. Ioan Evanghelistul: „Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El.”(Ioan 2:11).

Hristos a arătat slava Învierii Sale ucenicilor Lui și mai ales Apostolului Toma, care a spune: „Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”(Ioan 20:25). Această slavă a propovăduit-o Toma însuși neamurilor când a văzut mâinile lui Iisus și și-a pus degetul în urma cuielor, pe latura coastelor lui Hristos, a strigat cu voce tare și a spus: „Domnul meu și Dumnezeul meu” (Ioan 20: 27-28).

Slava Domnului, care a răsărit asupra Ierusalimului, și anume asupra Bisericii, nu este altceva decât slava lui Dumnezeu-omul, a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, capul trupului mistic al Bisericii Sale, al cărei Biserici suntem și noi membri. Și în interiorul Bisericii Dumnezeului Înviat, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pregustăm începutul vieții veșnice, așa cum spune Sfântul Ioan Damaschin: „Prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți, a celei veșnice, și săltând lăudăm pre Pricinuitorul, pre Singurul Cel binecuvântat, Dumnezeul părinților și preaslăvit.”

Mare este sărbătoarea  Paștelui nou și tainic, iubiți frați, întrucât ziua strălucitei învieri este „mai înainte vestitoare … a Zilei celei purtătoare de lumină, a Învierii, în care Lumina cea fără de ani din mormânt cu trupul tuturor a strălucit”, după cuvântul Sfântului Ioan Damaschin. Iar după cuvântul Proorocului Isaia, Hristos este „lumina mare” care a răsărit „poporului care era în întuneric …și locuia în latura umbrei morții” (Mt. 4:16, Isaia 9:1). „Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume” (Ioan 1:9).

 Din acest motiv, Sf. Petru sfătuiește creștinii spunând: Sunteți un popor  ales, o preoție cu descendență regală. Sunteți un popor sfânt, închinat lui Dumnezeu, un popor ales care aparține în special lui Dumnezeu. Și aveți toate aceste caracteristici speciale pentru a propovădui prin exemplul personal, perfecțiunea splendidă și nesfârșită a Lui, a Celui Care v-a chemat din întunericul credințelor false și al păcatului la noua sa viață duhovnicească strălucitoare și minunată : Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată, (1 Petru 2:9).

Cu alte cuvinte, misiunea membrilor conștienți și credincioși ai Bisericii este să le propovăduiască semenilor  lor „toate cuvintele vieții în Hristos Cel înviat,” după cum se spune în Fapte Apostolilor: „Mergeţi şi, stând, grăiţi poporului în templu toate cuvintele vieţii acesteia.” (Fapte 5:20) și „Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, L-a trimis întâi la voi, să vă binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutăţile sale” (Fapte 3:26).

Creștinii, și în special membrii Bisericii, ar trebui să fie obligați să se considere slujitori ai Evangheliei iubirii, împăcării și libertății, ai moralității și ai păcii, după cuvintele Domnului și Mântuitorului nostru Hristos cel înviat: „ Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi” (Marcu 10:45).

Sfânta Biserică a Ierusalimului, Mama Bisericilor, care a fost întemeiată de sângele răscumpărător al lui Hristos, care a țâșnit din coasta Lui străpunsă, a devenit principalul slujitor al luminii învierii, și anume al adevărului în Hristos. „Iar aceasta este judecata, că Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina. Căci faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăşte Lumina şi nu vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la Lumină, ca să se arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt săvârşite” (Ioan 3:19-21) – spune Domnul.

Astăzi, când prăznuim cu multă bucurie sărbătorească marele Paște, ce îi sfințește pe toți credincioșii care trăiesc triumful biruinței morții lui Hristos împotriva morții stricăciunii și a păcatului, să exclamăm cu bucurie și înălțare împreună cu imnograful: „am sărbătorit moartea morții, distrugerea iadului, începutul unei vieți veșnice”.

Hristos a Înviat

La prânz, egumenul, Arhimandritul Hrisostom, a oferit o masă soborului Preafericirii Sale  și multor creștini din eparhie.

Mai târziu, Preafericirea Sa a făcut câteva vizite pastorale în Cana pentru întărirea eparhiei.

Din partea Secretariatului-General

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

httpv://youtu.be/l_w_bvQqX9Q