1

SĂRBĂTOAREA ADORMIRII MAICII DOMNULUI LA PATRIARHIE

Marți, 15/28 august 2018, Patriarhia a sărbătorit Adormirea Maicii Domnului la mormântul ei din Ghetsimani.

La această sărbătoare, Biserica ne învață că Născătoarea de Dumnezeu a adormit întru Domnul prin moarte naturală, dar a fost luată la cer atât în suflet cât și în trup și a fost așezată de-a dreapta Fiului, unde a devenit prima persoană umană a Bisericii triumfătoare și mijlocește neîncetat pentru cei care Îi cer ajutorul cu cinste și evlavie.

Sfânta Liturghie a sărbătorii a fost oficiată de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului, Teofil, avându-I drept împreună-slujitori pe ÎPS Mitropolit Isihie al Kapitoliei și Timotei al Bostrei, Exarhul Sfântului Mormânt din Nicosia, ÎPS Arhiepiscopi Aristarh al Constantinei, Metodie al Taborului și Dimitrie al Lyddei, PS Episcop Chiril al Eritrei, în vizită de la Patriarhia Ecumenică, ieromonahii și diaconii aghiotafiți, și preoții aflați în vizită. Strana a fost condusă de Protopsaltul Patriarhiei, dl. Constantinos Spyropoulos, ajutat de arhimandritul Dimitrie, la slujba fiind prezenți credincioși în număr mare și Consulul General al Greciei în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos.

Înainte de Sfânta Împărtășanie, Preafericirea Sa a ținut următoarea predică:

„Întru slăvită Adormirea Ta, cerurile se bucură și oștile îngerești se veselesc; și tot pământul se bucură, cântare de petrecere glăsuind Ție Maicei Stăpânului tuturor, ceea ce nu știi de nuntă, Prea Sfântă Fecioară, care neamul omenesc l-ai izbăvit, cu osândirea strămoșilor” – spune imnograful Bisericii.

Iubiți Frați și Surori întru Hristos,

Cuvioși creștini și pelerini,

Astăzi “adunarea sărbătorească și Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri” (Evrei 12:23) sărbătoresc împreună cu Biserica pământească, la prăznuirea sfintei Mutări la Ceruri a Doamnei Noastre, Prea Slăvita Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria; prin urmare, împreună cu Arhanghelul Gabriel, strigă cu  bucurie: „ Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.” (Luca 1:28); “bucură-te, vas al dumnezeirii; bucură-te, ceea ce singură ai dus lucruri pământești în cer; bucură-te, cea care după naștere, ești fecioară, și după moarte, vie, mântuiești pururea, Născătoare de Dumnezeu, moștenirea ta”. Iar imnograful spune: „Cel Ce s-a sălășluit minunat în pântecele tău întrupându-se, acesta duhul tău cel preasfințit primindu-l la sine, i-a făcut odihnă, ca un datornic fiu. Pentru aceasta pre tine Fecioară, te lăudăm, și te înălțăm întru toți vecii”.  

Într-adevăr, Născătoarea de Dumnezeu este cea care trăiește după moarte. Și aceasta pentru că moartea ei naturală a fost o moarte care a adus, de fapt, viață și o moarte care au dus-o la slava vieții adevărate a Fiului Său Născut, a Domnului nostru Iisus Hristos.

Interpretând acest eveniment paradoxal, Sf. Cosma imnograful spune: „limitele firii se biruiesc în tine, o preacurată Fecioară“.

Cu alte cuvinte, moartea biologică, naturală, a Pururea Fecioarei Maria nu a putut face nicio stricăciune trupului său primitor de Dumnezeu ci, dimpotrivă, după cuvântul Sfântului Cosma, s-a făcut „trecere spre o viață veșnică și mai bună“.

După cum scria Sf. Ioan Damaschin, a trebuit să fie așa, ca Aceea care L-a găzduit în pântecele ei pe Dumnezeu Cuvântul, să locuiască în locurile dumnezeiești ale Fiului ei … a trebuit să fie așa, pentru Cea Care Și-a păstrat fecioria întru naștere, să își păstreze trupul nestricat după moarte (A doua Predică la Adormirea Maicii Domnului).

În acest timp de mulțumire, mormântul sfânt al Născătoarei de Dumnezeu ne cheamă pe toți cei care au credință statornică, să ne apropiem și să ne împărtășim din darurile dumnezeiești ale „izvorului bucuriei”, adică al Născătoarei de Dumnezeu, după cum spune Sf. Ioan Damaschin.

Cei ce sunteţi însetaţi, mergeţi la apă, şi cei care nu aveţi argint, mergeţi de cumpăraţi şi mâncaţi, mergeţi şi cumpăraţi fără de argint şi fără preţ vin şi grăsime” (Isaia 55:1).

Din nou, dragi frați și surori, mormântul Născătoarei de Dumnezeu din Ghetsimani ne cheamă, prin cuvintele Sf. Ioan Damaschin, care a spus: „V-am chemat pe toți, prin Evanghelie; pe cel care însetează după vindecarea bolii sale, după slobozirea de patimile sufletului său, după mântuirea păcatelor, după izbăvirea de tot felul de necazuri, după odihna în împărăția cerurilor, să se apropii de mine cu credință și să ia calea harului care are mare putere și mult folos “(A doua Predică la Adormirea Maicii Domnului).

Veniți, deci, toți credincioșii, care v-ați adunat aici de aproape și de departe, să o rugăm pe Prea Binecuvântata Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara  și să spunem, împreună cu imnograful: „Primește de la noi cântare de petrecere, Maica Dumnezeului celui viu. Și cu darul tău, cel de lumină purtător și dumnezeiesc ne umbrează; ierarhilor noștri biruință, iubitorului de Hristos pace, și iertare celor de cântă, și sufletelor mântuire dăruind”. Amin.

După Dumnezeiasca Liturghie, egumenul, ÎPS Arhiepiscop Dorotei al Avelei a oferit o recepție clerului și multor din cei care au participat la slujbă, la egumenie.

Din partea Secretariatului-General

httpv://youtu.be/K7Q8KMUJwVk