1

PRIMA DENIE LA PATRIARHIE

În seara din Duminica Floriilor, pe 12/25 aprilie 2021, a avut loc prima denie în catoliconul Bisericii Sfântului Mormânt.

În această slujbă pentru Lunea Mare, ca și în Sfinta Marți și în Miercurea Sfântă, Biserica îl prezintă credincioșilor pe Domnul ca Mirele sufletelor noastre, cu Care suntem chemați la o unire mistică, astfel încât, cu mințile curate și patimile stinse, să trăim Pătimirea răscumpărătoare a Crucii și luminoasa și slăvita Înviere.

Această slujbă smerită a fost oficiată de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, care s-a rugat împreună cu părinții Aghiotafiți. La slujbă au fost prezenți unii creștini locali, Consulul General al Greciei la Ierusalim, dl Evangelos Vlioras și nu au fost pelerini din cauza restricțiilor legate de covid-19.

La sfârșitul slujbei, Preafericirea Sa a rostit următoarea predică:

Iată, Mirele vine în miezul nopții, și fericită e sluga pe care o va afla priveghind, iar nevrednică-i aceea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul sa nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de Împărăție să te încui, ci te deșteaptă, strigând: Sfant, Sfant, Sfant ești Dumnezeul nostru, cu folosințele celor fără de trupuri, Miluiește-ne pe noi!

Iubiți frați întru Hristos,

Cucernici creștini

Sfânta și Marea Săptămână a Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos începe cu pomenirea binecuvântatului Iosif și a smochinului care a fost blestemat de Domnul și s-a uscat.

Și aceasta este pentru că Iosif îl prefigurează pe Hristos. Iosif a fost al unsprezecelea fiu al patriarhului Iacob; frații săi au fost geloși pe el, l-au aruncat într-o groapă și l-au vândut negustorilor străini, care l-au vândut din nou altora în Egipt. Acolo a fost batjocorit pentru fecioria sa, trimis în închisoare, și în cele din urmă a fost eliberat definitiv din închisoare și a primit mare slavă și cinste din partea Regelui. Iosif a devenit Domnul întregului Egipt, distribuind cereale tuturor oamenilor și, de-a lungul vieții sale, și-a întipărit în el însuși Patimile și mai târziu slava Domnului nostru Iisus Hristos, după cum scrie în sinaxar.

Cât despre smochinul care a fost blestemat de Domnul și s-a uscat, acesta înfățișează sinagoga, care nu a avut roadele potrivite ale virtuții și închinării și s-a făcut lipsită de orice har duhovnicesc prin blestemul lui Hristos.

Și avându-l în vedere pe Iosif, care este după tipul lui Iisus, imnograful îl binecuvântează pe slujitorul care este atent la mântuirea sufletului său. Dimpotrivă, îl consideră nevrednic pe servitorul leneș, care își neglijează îngrijirea sufletului. Acest slujitor neglijent seamănă cu smochinul fără rod, prin urmare, este condamnat să-și piardă sufletul.

Sfânta noastră Biserică, dragii mei, ne cheamă prin imnograf spunând: „întoarce-te la stăpânire, O sufletete al meu, strigând: Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule”. Întoarcerea la stăpânire înseamnă vindecarea din otrăvirea dorințelor și a acțiunilor prostești și dăunătoare, precum și din întunericul minții provenit din eroarea învățăturilor greșite, după cuvintele lui Zigavinos și ale lui Ecumenios (cu referire la 2 Tim. 2:26 ).

Chemarea Bisericii de a reveni la prudență și, desigur, de a priveghea este valabilă până în ultimul ceas; cu toate acestea, Domnul este aproape, Sfântul Pavel ne avertizează (Fil. 4: 5) și ne sfătuiește: „Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul.” (Fil. 4: 8).

Să ascultăm, iubiților, vocea lui Pavel și a Sfinților Părinți: “aproape este Domnul”, “Hristos în dragostea Sa se grăbește spre patimi, încuviințează să fie spânzutat pe Lemn, ca să mântuiască omenirea”.

Să spunem cu imnograful: “temându-ne, fraților, de pedeapsa smochinului celui uscat, pentru nerodire, să aducem roade vrednice de pocăință lui Hristos, Celui ce ne dă mare milă”.

Să aveți o săptămână binecuvântată a Patimilor Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și un Paște fericit. Amin.”

Din partea Secretariatului General