Râul Iordan

null
image_pdfimage_print

Râul Iordan este faimosul râu al Palestinei, cel mai renumit din Țara Sfântă. Numele „Iordan” este de origine ebraică și provine de la cuvântul „iarden” care înseamnă „a coborî”, „a cădea”. Acest râu, atât de important în istorie, este constituit din trei râuri unite. Aceste trei râuri formează lacul Ghenizaret sau Marea Tiberiadei. Pornind de aici, Iordanul formează numeroase șuvoaie și râuri care se varsă în Marea Moartă. 

Pe lângă rolul de căpătâi pe care l-a avut și continuă să-l aibă în dezvoltarea economică a Palestinei, acest râu este legat și de multe evenimente religioase și istorice. Pe malurile Iordanului s-au despărțit cele douăsprezece seminții ale lui Israel mai înainte de a merge să cucerească Pământul Făgăduinței. Aproape de Iordan esenienii au înființat comunitatea lor cu aproximativ 200 de ani mai înainte de venirea lui Hristos și aici, pe malul de răsărit al râului, a venit Ioan Înaintemergătorul ca să propovăduiască poporului lui Israel Botezul și pocăința. 

În apele lui S-a botezat Hristos Însuși și de atunci a devenit cel mai sfânt loc de închinare al Creștinismului. În secolul al III-lea, locul Botezului lui Hristos a fost stabilit în partea de sud a râului Iordan, înspre Ierihon. Părinții Bisericii și, mai ales, Origen și Eusebiu, precum și harta de la Madaba, localizează Botezul aproape de Betabara, care înseamnă „trecere”. Locul Botezului este același cu locul de unde Proorocul Ilie s-a înălțat la cer. Pelerinii pot vedea acolo chiar și peștera Proorocului Ilie.  

Botezul pelerinilor în Iordan a început să fie practicat încă din primii ani ai Creștinismului, iar apa lui sfințită este dusă în toate părțile lumii creștine. Pelerinii care se botează în râul Iordan primesc numele de „hagii”.