Locuri de închinare din Ierusalim (1)

null
Share

image_pdfimage_print

Sfânta Mănăstire a Sfântului Nicodim sau Temnița Apostolului Petru

Aproape de Sfânta Mănăstire a Pretoriului, după Calea pardosită cu pietre, înspre nord-est, se află o Sfântă Mănăstire închinată Sfântului Nicodim. Mănăstirea este construită pe ruinele casei fariseului Simon. În această casă a fost găzduit Hristos și a vorbit cu Nicodim, care era ucenic în ascuns al lui Hristos. După Răstignire, Nicodim, împreună cu Iosif din Arimateea, au cerut de la Pilat trupul lui Iisus, ca să îl îngroape. La subsolul Bisericii se află temnița Apostolului Petru care a fost eliberat de către înger în chip minunat. Această mănăstire este cunoscută mai ales ca Mănăstirea Lintei, pentru că, potrivit tradiției, aici se gătea linte pentru muncitorii care lucrau la Sfânta Biserică a Învierii. Se păstrează chiar și cazanul mare pe care îl foloseau, care se numește „cazanul Sfintei Elena”.

Sfânta Mănăstire a Pretoriului

Se află aproape de Mănăstirea Lintei. În vremea lui Hristos, aici se afla tribunalul, palatul administrativ și casa guvernatorului roman Pilat. După ce a fost la Ana și la Caiafa, Hristos a fost adus aici, ca să fie judecat. De aici a început calea Pătimirii Sale, cu biciuirile, mantia roșie, trestia, batjocurile și cununa de spini. În cuprinsul Pretoriului se află temnița lui Hristos, a lui Baraba și a tâlharilor, precum și bazinul Sfintei Elena care se folosea ca apeduct al temnițelor. Aici se săvârșește în Vinerea Mare slujba Ceasurilor Împărătești. Pretoriul de astăzi este o clădire din secolul XVIII și aparține ortodocșilor.

Sfânta Mănăstire a Părinților Ioachim și Ana

Aproape de Scăldătoarea oilor și de Poarta Ghetsimani se află Sfânta Mănăstire a Părinților Maicii Domnului, Ioachim și Ana. În cuprinsul Sfintei Mănăstiri se afla casa dumnezeieștilor Părinți. Sub Biserică se află niște peșteri unde, potrivit tradiției, se ruga Sfânta Ana cerând de la Dumnezeu să-i dăruiască un copil. Dumnezeu a auzit rugăciunea ei și astfel s-a născut Maica Domnului. Sub locul unde s-a născut Maica Domnului, este o altă peșteră, unde au fost îngropați pentru o vreme Ioachim și Ana. Mai târziu, osemintele lor au fost mutate în Ghetsimani unde se află și Mormântul Maicii Domnului.

Scăldătoarea oilor

Între Pretoriu și Sfânta Mănăstire a dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana se află Scăldătoarea oilor sau Vitezda. Aici Domnul l-a vindecat pe paraliticul care aștepta de 38 de ani în pridvorul scăldătorii, fără nici un ajutor de la nimeni, atunci când se cobora îngerul și „se tulbura apa”. Potrivit Evangheliei, cel care intra primul în scăldătoare, după tulburarea apei, se vindeca. La mijlocul secolului V, bazinul a fost recunoscut ca loc de închinare și s-a zidit acolo o biserică închinată Maicii Domnului. În perioada cruciaților, peste ruinele vechii biserici s-a zidit o nouă biserică, închinată Sfintei Ana, care se păstrează până azi.

Sfânta Mănăstire a Sfântului Ștefan

Sfântul Ștefan a fost primul creștin care a fost ucis cu pietre pentru mărturisirea lui Hristos. Trupul lui a fost îngropat de creștini în orașul său natal, Gamala. Biserica l-a canonizat, numindu-l „Întâiul Mucenic”. Locul unde a fost ucis cu pietre se află în afara zidurilor Ierusalimului. În secolul V a fost descoperit mormântul Întâiului Mucenic Ștefan și trupul lui a fost mutat în Ierusalim, în Sion. Mai târziu, Patriarhul Ierusalimului Iuvenalie a mutat osemintele lui în grădina Ghetsimani, construind și o biserică în cinstea lui. În secolul V, în vremea împăratului Teodosie, pe locul unde Sfântul a fost ucis cu pietre, a fost zidită o biserică mare, care apoi a fost distrusă. Astăzi, locul din Ghetsimani unde Patriarhul Iuvenalie zidise biserica, constituie un lăcaș de închinare pentru creștinii ortodocși.

Sfânta Mănăstire a Sfântului Spiridon

Aproape de piața arabă și de Poarta Damascului se află Mănăstirea Sfântului Spiridon. În această mănăstire se află o icoană a Sfântului care s-a imprimat pe geam în chip minunat, precum și o piatră cu urma piciorului Sfântului și o bucată din încălțările lui, pe care a dăruit-o Mănăstirii Episcopul Kerkirei Atanasie, în 1886. Între altele, în Sfânta Mănăstire se păstrează și piatra pe care a călcat Hristos atunci când Și-a început lucrarea Sa pe pământ, în templul lui Solomn, la vârsta de 12 ani.

Calea Pătimirii (Via Dolorosa)

Calea Pătmirii, calea durerii este drumul pe care l-a urmat Domnul ducându-Și Crucea și mergând către Patima cea de bună-voie. Pe acest drum omul își pleacă genunchii. Este plin de învinovățire de sine, plecată, duioasă, înaintea martiriului Domnului nostru Iisus Hristos.

1. Prima stație – Pretoriul

Aici Iisus a fost condamnat la moarte. Ortodocșii își încep drumul de aici, de la Mănăstirea Pretoriului, iar latinii de la curtea colegiului lui Omar.

2. A doua stație

Iisus primește Crucea.

3. A treia stație – Colțul cu strada El-Wad

Aici Iisus a cade prima oară sub povara Crucii.

4. A patra stație – paraclisul armean

Iisus o întâlnește pe Maica Sa. Deasupra acestei mici biserici a armenilor se află o icoană în basorelief ce înfățișează această întâlnire.

5. Stația a cincea – Casa lui Simon Cirineul

Aceasta este casa lui Simon Cirineul, tatăl lui Alexandru și Ruf, cel pe care l-au silit să ridice Crucea lui Hristos. Tradiția spune că pe o piatră de pe zid a rămas urma palmei Lui, când a căzut sub povara Crucii.

6. Stația 6 – Casa Sfintei Veronica

Aici Sfânta Veronica a șters fața plină de sudoare și sânge a lui Iisus și îndată s-a imprimat chipul lui Dumnezeu-Omul pe sfânta mahramă.

7. Stația 7 – Poarta condamnării – Paraclisul latin

La Poarta condamnării, care este probabil o rămășiță din vechile ziduri ale Ierusalimului, potrivit unei tradiții medievale, a căzut a doua oară Hristos sub povara Crucii.

 8. Stația 8 – Hristos le consolează pe femeile Ierusalimului

Întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeți pe Mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri. Căci iată, vin zile în care vor zice: «Fericite sunt cele sterpe și pântecele care n-au născut și sânii care n-au alăptat».” (Luca 23, 28-29)

9. Stația 9 – A treia cădere a lui Iisus.

Potrivit unei tradiții medievale, aceasta s-a întâmplat aproape de intrarea în Biserica Învierii.

10. Stația 10 –Paraclisul armenilor și al sirienilor.

Se află la est de Sfânta Curte. Aici Iisus este dezbrăcat mai înainte de răstignirea și moartea Sa.

11. Stația 11 – Golgota – Paraclisul latinilor

Iisus este pironit pe Cruce.

12. Stația 12 – Golgota – Paraclisul ortodox

Locul Răstignirii și morții Mântuitorului.

13. Stația 13 – Piatra ungerii

Iosif din Arimateea a coborât de pe Cruce trupul lui Iisus și, după ce L-au uns cu miresmele pe care le adusese Nicodim, L-au înfășurat în giulgiu de in și L-au pregătit pentru îngropare.

14. Stația 14 – Sfântul Mormânt

Iosif și Nicodim L-au îngropat pe Iisus în mormântul nou al lui Iosif, care era săpat în stâncă și se afla aproape de locul în care a fost răstignit Iisus.