1

ÎNTOARCEREA PANOURILOR DIN EMAIL DE DEASUPRA UȘII SFINTEI EDICULE A SFÂNTULUI MORMÂNT

Vineri, 12 / 25 noiembrie 2022, Preafericirea Sa a acordat medalia de General de Brigadă al Ordinului Cavalerilor Sfântului Mormânt pelerinei ruse Elena Milskaia, pentru eforturile intense și minuțioase depuse de aceasta, pentru a readuce din Rusia panourile decorative din email de deasupra ușii Ediculei Bisericii Sfântului Mormânt, care îl înfățișează pe Domnul Înviat și pe cei doisprezece Apostoli.

Aceste decorațiuni sunt opere de artă din secolul al XIX-lea și au fost trimise în Rusia pentru restaurare în urmă cu douăzeci de ani. Ele au fost luate de la restaurator prin eforturile doamnei Elena Milskaya, pe care Preafericirea Sa a lăudat-o pe bună dreptate și a distins-o cu medalia Ordinului Cavalerilor Sfântului Mormânt, asigurând-o că numele ei va fi pomenit tot timpul la liturghiile de la Sfântul Mormânt.

După semnarea documentului de recepție, aceste icoane emailate au fost înmânate Părintelui Schevofilax, ÎPS Arhiepiscop Isidor al Hierapolei, pentru a fi reașezate la locul lor.

Din partea Secretariatului General