DECERNAREA DIPLOMELOR DE BACALAUREAT ABSOLVENȚILOR LICEULUI DIN BEIT SAHOUR

Joi după-amiaza, pe 28 aprilie / 11 mai 2017, a avut loc ceremonia de decernare a diplomelor de bacalaureat absolvenților Liceului Patriarhiei din orașul Beit Sahour.

Ceremonia a fost onorată de prezența Preafericitului Teofil, Părintele nostru și Patriarhul Ierusalimului, însoțit de ÎPS Arhiepiscop Aristarh de Constantina, de părintele Dragoman și Președinte al Consiliului Școlar al Școlilor Patriarhiei cu predare în limba arabă, Arhimandritul Matei, de egumenul Sfintei Mănăstiri din Beit Sahour, Arhimandritul Ignatie, de preoți din Beit Sahour, de Consulul General al Greciei în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos, de reprezentantul Ministerului Educației din statul Palestina, de reprezentantul Primăriei din Beit Sahour, de reprezentantul poliției locale, de reprezentantul Republicii Cipru în Palestina, de părinții absolvenților și de preoți din Beit Sahour.

Ceremonia a inclus: intrarea festivă a celor 23 de absolvenți ai liceului, un moment de reculegere în cinstea eroilor palestinieni, intonarea imnurilor naționale ale Palestinei și Greciei, citirea versetelor din Predica Domnului de pe Munte „voi sunteți sarea pământului”, un discurs al Directorului școlii, domnul George Saade, cântece patriotice și palestiniene și dansuri palestiniene, muzica fiind, după cum se spune, limba înțelegerii, a cooperării și a comunicării între popoare.

Ceremonia a inclus și discursurile reprezentanților absolvenților Școlii în limbile arabă, engleză și greacă. Ei au subliniat faptul că absolvenții părăsesc școala după 12 ani de studiu, înzestrați cu toate competențele necesare pentru a studia în învățământul superior și a lucra în arena vieții, și și-au exprimat recunoștința față de Patriarhie și față de Școală pentru faptul că și-au încheiat studiile în sistemul educational grec-ortodox și în Biserica Greacă-Ortodoxă, în orașul Beit Sahour, acolo unde taina nașterii în trup a Domnului nostru Iisus Hristos a fost descoperită întâi strămoșilor lor, Păstorii.

Ceremonia s-a încheiat prin discursul Preafericirii Sale, citit de Pr. Issa Mouleh – profesor al Școlii și reprezentant al Patriarhiei responsabil cu Mass-Media, și prin acordarea Certificatului fiecăruia dintre absolvenți, cu urarea Părintească de studii reușite, orientare profesională și o carieră bună.

În final, s-au acordat distincții onorifice Consulului General grec, reprezentantului Republicii Cipriote, Egumenului din Beit Sahour, Arhimandritul Ignațios, Părintelui Issa Mouleh, reprezentanților Poliției și primăriilor, iar Preafericirea Sa a primit un buchet de flori. Evenimentul s-a încheiat prin intobarea Imnului Școlii și a Imnului Palestinei.

Din partea Secretariatului-General

httpv://youtu.be/MXgj2r6tYaM

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
COMITETUL DE AFACERI EXTERNE ȘI EUROPENE AL PARLAMENTULUI CIPRULUI VIZITEAZĂ PATRIARHIA

Marți dimineața, pe 26 aprilie / 09 mai 2017, un Comitet al Afacerilor Externe și Europene din Parlamentul Ciprului, condus de Președintele acestuia, domnul George Lillikas, a vizitat Patriarhia, însoțit de ambasadorul Ciprului la Tel Aviv, doamna Thessalia Siambou.

Comitetul a fost primit cu căldură de Preafericitul Teofil, Părintele nostru și Patriarhul Ierusalimului, împreună cu Părintele Secretar General, Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Aristarh de Constantina, și cu alți Părinți aghiotafiți.

Pe ordinea de zi a întâlnirii a fost o conversație interesantă cu privire la situația politică complicată din Ierusalim, la importanța zonei din jurul Templului lui Solomon și la rolul de echilibru al Patriarhiei în găsirea soluției la această problemă.

Preafericirea Sa a mai explicat membrilor Comitetului că Patriarhia este proprietara unui patrimoniului spiritual și material de mare valoare pentru exercitarea misiunii sale pastorale în Locașurile Sfinte și în slujba obștii de credincioși aflați sub jurisdicția sa în trei țări, Israel, Iordania și statul Palestina.

Preafericirea Sa, de asemenea, S-a referit la evenimentul de renovare a Exarhiei Sfântului Mormânt din Cipru și la sprijinul Arhiepiscopiei Ciprului în această privință.

Cu ocazia acestei vizite, delegația a oferit Preafericirii Sale o miniatură a unei ambarcațiuni comerciale, în timp ce Preafericirea Sa le-a oferit binecuvântări de la Sfântul Mormânt.

Din partea Secretariatului General

httpv://youtu.be/LSm-1FqPBgU

ngg_shortcode_1_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
PREA FERICITUL PATRIARH AL IERUSALIMULUI ADRESEAZĂ UN DISCURS ARHIEPISCOPULUI DE CANTERBURY

Duminică după-amiază, pe 24 aprilie / 7 mai 2017, într-o biserică anglicană din Ierusalim, a avut loc ceremonia de instalare a Arhiepiscopului de Canterbury. Dl. Justin Welby a fost instalat drept „Canon episcopal” al Muntelui Carmel la Catedrala Sf. Gheorghe a Bisericii Anglicane din Ierusalim.

La această ceremonie, la invitația arhiepiscopului anglican în Ierusalim, ÎPS Suheil Dawani, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului a adresat Arhiepiscopului de Canterbury discursul disponibil pe linkul de mai jos:

 http://www.jp-newsgate.net/en/2017/05/07/32495

Din partea Secretariatului-General

 
Predica Preafericirii Sale la Metohul Bisericii Ortodoxe Române din Ierusalim la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință

Preafericitul Teofil al III-lea

Patriarhul Ierusalimului

 

Duminică 7 mai 2017

 

Dragă Părinte Teofil,

Excelențele Voastre,

Preasfințiile Voastre,

Dragi Părinți și Monahi,

Iubiți Pelerini și Credincioși,

 

Hristos a Înviat!

 

În această perioadă pascală plină de bucurie prăznuim sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic și Biruitor Gheorghe, care a fost „tovarăș al Învierii” Domnului nostru Iisus Hristos. Învierea lui Hristos din morți a fost începutul unei vieți noi, și Sfântul Gheorghe a fost părtaș la această nouă viață și a arătat-o și altora, pentru că a fost luminat de Lumina necreată a Învierii.   

Așa cum cântăm la această sărbătoare,

„Cu toată lumina Treimii, preafericite, curat fiind strălucit, ca un mucenic nebiruit, ca un apărător al dreptei credințe, ca un biruitor de Dumnezeu încununat, mântuiește, cerescule locuitor, cu rugăciunile tale, pe cei ce te cinstesc pe tine.”

(Utrenie, Canonul al doilea)

Învierea lui Hristos este evenimentul care ne arată clar adevărul fundamental al credinței creștine. Sfintele Paști, Sărbătoarea Sărbătorilor pentru creștinii ortodocși, reprezintă cununa anului și cununa făpturii. După cum spune Sfântul Grigorie Palama, într-un joc de cuvinte tipic, dar bogat în înțelesuri, anastasis, adică învierea, înseamna anaplasis – adică o re-facere, precum și anakenesis – care înseamnă reînnoire. De asemenea, înseamnă și anazoosis – adică dăruirea unei noi vieți.  Toate aceste concepte sunt strâns legate de înviere.

Sfântul Grigorie ne spune mai departe că „Învierea Domnului este înnoirea firii omenești și plămădirea din nou a lui Adam cel dintâi, care fusese înghițit de moarte prin păcat și reîntors prin moarte în pământul din care a fost plămădit; învierea este întoarcerea omului la viata cea fără de moarte” (Predică la Duminica Mironosițelor).

Iar Domnul nostru Iisus Hristos ne spune aceasta în Evanghelia după Ioan, când ne asigură că

Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac.”  (Ioan 11 : 25-26)

Sfinții sunt aceia a căror viață este confirmarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ei ne conduc pe drumul nostru de întoarcere spre viața cea fără de moarte. Sfinții Bisericii în general și mucenicii propovăduitori ai Evangheliei în special sunt aceia care, prin viețile lor, au urmat viața lui Hristos și astfel au ajuns la viața veșnică și neprihănită. Ei sunt mai mult decât sursa noastră de inspirație ; sunt adeverirea, pentru noi, a propriului nostru drum spre îndumnezeire (theosis) – a propriului nostru pelerinaj duhovnicesc spre unirea cu Dumnezeu. Ceea ce sfinții au dobândit, putem și noi să dobândim.

Sfântul Gheorghe ne arată calea spre această împărtășire din slava de neatins a lui Dumnezeu. Așa cum spune o cântare de la această sărbătoare,

„Fericita viață cea ascunsă întru Hristos acum primind, mărite Gheorghe, pentru care te-ai nevoit până la sânge, roagă-te să se mântuiască de toată primejdia, cei ce te laudă pe tine cu credință, purtătorule de biruință.”

(Utrenie, Canonul al doilea)  

Așadar, sfinții construiesc Trupul lui Hristos, Biserica, fiind puntea dintre Biserica luptătoare de aici, de pe pământ, și Biserica biruitoare din cer.

Adunându-ne aici, la această sărbătoare plină de bucurie, ne arătăm mărturia comună pe care noi, ca Biserici Ortodoxe Surori, o aducem lumii. Hristos este capul Bisericii, Hristos Care a înviat din morți și Care este „începătură (a învierii) celor adormiți” (I Cor. 15 : 20), și suntem uniți în această convingere. Părinții plini de Duh Sfânt și Sinoadele Bisericii ne-au așezat în viața noastră comună și ne-au dat un cadru pentru mărturia și misiunea noastră, care asigură relațiile corecte dintre noi toți în trupul lui Hristos. Slujind astăzi în comuniune cu Biserica Mamă a Ierusalimului, aducem mulțumiri Atotputernicului Dumnezeu pentru acest dar al comuniunii într-Una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică.

Fie ca Domnul nostru Cel Înviat, Care l-a făcut pe slujitorul său credincios, Sfântul Gheorghe, tovarăș al Învierii Sale, să ne aducă și pe noi, împreună cu toți sfinții Săi, la plinătatea slavei și la viața veșnică. Și fie ca Dumnezeu să Îi binecuvinteze pe fiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe Române și toate neamurile din iubita noastră Țară Sfântă în această perioadă pascală plină de bucurie.

Hristos a Înviat !

Amin.  
PREAFERICITUL PATRIARH AL IERUSALIMULUI PUNE PIATRA DE TEMELIE LA CENTRUL CULTURAL DIN DIBIN

Duminica după-amiază, pe 17/30 aprilie 2017, după Sfânta Liturghie festivă în Sfânta Biserică a Bunei Vestiri din Amman, Iordania, Preafericitul Teofil, Părintele nostru și Patriarhul Ierusalimului, a vizitat Sfânta Mănăstire a Izvorului Tămăduirii din Dibin, care se află la o oră cu mașina de la Amman. Părintele duhovnic al Mănăstirii este Arhimandritul Histofor iar Maica Irinea este Stareța.

Acolo, Preafericirea Sa fost primit foarte călduros de mulți tineri și de alții de alte vârste, iar părintele duhovnic al Mănăstirii, Arhimandritul Hristofor, i-a adresat câteva cuvinte calde. Preafericirea Sa a fost invitat de Sfânta Mănăstire la masă, la care a fost prezent și reprezentantul Tronului Regal al Iordaniei, Emir Gazi și membrii delegației săptămânii „Armonia” din Iordania.

Părintele duhovnic Hristofor, în cuvântul său, a subliniat că este o onoarea pentru Sfânta Mănăstire a Izvorului Tămăduirii să îi găzduiască pe Preafericitul Teofil, Părintele nostru și Patriarhul Ierusalimului și pe Excelența Sa, prințul Emir Gazi, și i-a mulțumit Majestății Sale, Regele Iordaniei, pentru guvernarea sa democratică în țara în care creștinii se bucură de prosperitate și dreptate, trăind pașnic cu concetățenii lor musulmani.

După masă, Preafericirea Sa a pus piatra de temelie a Centrului Cultural Ortodox nou-înființat, unde vor fi zone de camping, precum și spații pentru multe alte activități, pentru școli de duminică ale Patriarhiei din Iordania. Preafericirea Sa a acordat sponsorului acestui proiect, domnului Aissa Nassif Ode, titlul onorific de Mare Comandor al Ordinului Cavalerilor Sfântului Mormânt. Domnul Ode este, de asemenea, dispus să contribuie la continuarea proiectului de restaurare a Ediculei Sfântului Mormânt.

Din partea Secretariatului General

httpv://youtu.be/0gf64y6kXgo

ngg_shortcode_2_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
PREAFERICITUL PATRIARH AL IERUSALIMULUI ACORDĂ O DISTINCȚIE AMBASADORULUI UNGARIEI ÎN RAMALLA

 

În dimineața zilei de marți, 12/25 aprilie 2017, Preafericitul Teofil, Părintele nostru și Patriarhul Ierusalimului, a acordat Ambasadorului Ungariei la Ramalla, domnului Géza Mihalyi, titlul de Mare Comandor al Ordinului Cavalerilor Sfântului Mormânt.

Această distincție onorifică i-a fost acordată domnului Géza Mihalyi datorită sprijinului său constant, precum și celui al țării sale, acordat Patriarhiei în general și proiectului de restaurare a Ediculei Sfântului Mormânt în special, și datorită ajutorului lor financiar.

Emoționat, domnul Géza Mihalyi, i-a mulțumit Preafericirii Sale pentru această distincție onorifică și a promis că după încheierea mandatului său la Ramalla, va continua, din funcția din țara sa, să susțină și să sprijine lucrarea Patriarhiei.

Din partea Secretariatului General

httpv://youtu.be/hhevQM4v7PM

ngg_shortcode_3_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
CUVÂNTUL PREAFERICIRII SALE ADRESAT PREȘEDINTELUI ISRAELULUI LA PATRIARHIA LATINĂ CU OCAZIA PAȘTELUI

Preafericitul Teofil al III-lea

Patriarhul Ierusalimului

19 aprilie 2017

Excelența Voastră, Domnule Președinte,

Excelența Voastră, Arhiepiscop Pizzaballa,

Excelența Voastră, Arhiepiscop Lazzarotto,

Preafericirile Voastre,

Eminențele Voastre,

Înălțimile Voastre,

Stimați membrii ai Guvernului și ai autorităților civile,

Iubiți monahi,

Doamnelor și domnilor

 

Este o onoare pentru noi, Domnule Președinte, să vă aflați aici cu comunitățile creștine pentru această sărbătorire a Paștelui și, la rândul nostru, am dori să ne exprimăm cele mai bune urări în această perioadă a Paștelui evreiesc. Felicitările dumneavoastră adresate nouă cu ocazia sărbătorii sunt foarte importante, căci prin ele arătați clar că Ierusalimul este un loc sfânt comun pentru cele trei religii monoteiste, și că Orașul Sfânt, Ierusalimul, cuprinde un mozaic multi-religios și multi-etnic. Prezența Dumneavoastră printre noi confirmă, de asemenea, această armonie a sărbătoririlor noastre, în special a Paștelui evreiesc și a Paștelui creștin. Ierusalimul poate fi un exemplu pentru toți de coexistență armonioasă și o sinteză a tradițiilor și civilizațiilor.

Vizita dumneavoastră vine într-un moment în care regiunea noastră se confruntă cu acte josnice de violență împotriva familiei umane și a locurilor sfinte, dintre care cel mai recent a fost atacul atroce împotriva străvechii noastre Mănăstiri Sfânta Ecaterina din Sinai. Vă apreciem compasiunea și respectul profund pentru viața umană, care este chipul lui Dumnezeu, precum și sensibilitatea Dumneavoastră la experiența umană.

În aceste zile de sărbătorire comună vedem relația profundă care îi unește pe evrei și pe creștini ca fii ai lui Avraam, împreună cu surorile și frații noștri musulmani. Această potrivire a sărbătorilor în acest an, pentru noi toți, este un minunat semn proniator de nădejde. În acest an întreaga lume creștină sărbătorește Paștele în aceeași zi, iar Paștele evreiesc cade în același timp cu Săptămâna Mare pentru noi.

Împărtășim aceeași limbă duhovnicească și prăznuim în sărbătorile noastre aceeași slobozire dumnezeiască și mântuire, din robie spre libertate. Și ne înțelegem din nou rădăcinile comune în această țară care este casa noastră împărtășită și sfântă pentru noi toți.

Acesta este un mesaj profund într-o lume care este captivată de mândrie și aroganță, ale căror roade le vedem în război, persecuție, violență, sărăcie, și alte boli din familia umană. Așa cum citim în Epistola Sfântului Iacob, „Şi acum vă lăudaţi în trufia voastră. Orice laudă de acest fel este rea. “ (Iacob 4:16). Vedem pretutindeni în jurul nostru că ființele umane s-au pus în centrul propriilor lor universuri mici, fără să le pese de nimeni și nimic din afara cercului lor mic de preocupări. În atât de multe feluri, omul L-a înlocuit pe Dumnezeu cu el însuși, cu consecințe dezastruoase atât pentru persoana umană individuală și cât și pentru întreaga comunitate.

Aici, în Ierusalim, am fost binecuvântați să nu fi avut niciun fel de iluzii: aici știm că criteriul final este Dumnezeu însuși, Dumnezeul Cel milostiv. Țara Sfântă este întruchiparea istoriei sfinte care se desfășoară în fața ochilor nostri, zi de zi, indiferent dacă suntem evrei, creștini sau musulmani. Și Țara Sfântă este o mărturie vie a tradițiilor străvechi pe care le trăim și sărbătorim ca evrei, creștini și musulmani, alături, în această țară în care trăim împreună.

În lumea noastră de confuzie și pericol, Ierusalimul și Țara Sfântă sunt singurul loc unde oamenii se pot adăposti și pot fi reînnoiți de lumina adevărului și de revigorarea duhovnicească care vine din contactul cu istoria noastră sfântă. Acest lucru a fost clar în aceste zile sfinte, în care am primit mii de pelerini din Est și din Vest.

Ierusalimul ne atenționează la toate acestea. Aceasta este frumusețea și unicitatea privilegiului de a sluji acestei Țări Sfinte, unde am moștenit un astfel de mediu multi-etnic, multi-cultural, multi-confesional, și unde diversitatea este parte a integrității existenței noastre comune. Cu toții avem un loc, și avem o obligație morală de a apăra, susține și aprofunda această integritate spre folosul nu doar al poporului nostru ci al întregii omeniri care tânjește să se adape din apele adânci, duhovnicești, curate, care izvorăsc în această Țară Sfântă.

Dorim să ne folosim de această ocazie festivă pentru a vă felicita, Domnule Președinte, și pentru a ne exprima recunoștința pentru tot ceea ce faceți în sprijinul acestor adevăruri și valori care dau sens vieților noastre, valori pe care le-ați menționat, de exemplu, într-un discurs rostit anul trecut în onoarea Daniellei Sonnenfeld:

„Adesea minimalizăm puterea unei atingeri, a unui zâmbet, a unui cuvânt bun, și a unei urechi care ascultă, a unui compliment, sau a unui mic gest de grijă. Dar toate acestea au potențialul de a schimba vieți”.

Aceste cuvinte rezuma atât de bine sensul acestei perioade a izbăvirii și mântuirii, și prezența Dumneavoastră printre noi în această perioadă sfântă este un semn tangibil al păcii și reconcilierii, care trebuie să strălucească mereu din inima Ierusalimului. Ne folosim de această ocazie binecuvântată pentru a vă asigura, Domnule Președinte, că vom continua să fim fermi în a sprijini eforturile reale și de a lucra pentru pace și reconciliere, și ne angajăm la acest scop sfânt.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, Domnule Președinte, familia, guvernul, și toate autoritățile civile, în această perioadă plină de bucurie.

Mulțumesc.
DISCURSUL PREAFERICITULUI PATRIARH AL IERUSALIMULUI ADRESAT ADMINISTRATORULUI APOSTOLIC AL PATRIARHIEI LATINE CU OCAZIA PAȘTELUI

Preafericitul Teofil al III-lea

Patriarhul Ierusalimului

19 aprilie 2017

 

Excelența Voastră, Stimate Arhiepiscope Pizzaballa,

Eminențele Voastre,

Înălțimile Voastre,

Iubiți Monahi

Dragi Părinți,

 

Hristos a înviat!

Ne bucurăm să fim aici, Excelență, pentru a da glas urărilor noastre de Paște, cu ocazia primului Paște pe care îl sărbătoriți ca Administrator Apostolic al Patriarhiei Latine. Ne bucurăm astăzi cu Maica Domnului în aceste cuvinte ale unuia dintre imnurile noastre pascale:

Luminează-te! Luminează-te! Noule Ierusalime!

Că slava Domnului peste tine a răsărit!

Saltă acum și te bucură, Sioane!

Iară Tu curată Născătoare de Dumnezeu,

Veselește-Te, întru învierea celui născut al Tău!

 

Bucuria noastră este cu atât mai deplină anul acesta prin aceea că am sărbătorit Paștele în aceeași zi, iar această sărbătoare comună subliniază importanța mărturiei noastre creștine, mai ales în această perioadă în  care frații și surorile  creștine din regiunea noastră și din alte locuri îndură greutăți și prigoană, mai ales în Siria și în Egipt.

Actualul climat intolerabil de violență arată clar că lucrarea noastră pastorală nu se limitează la apărarea și slujirea Locurilor Sfinte, ci cere o atenție deosebită către toate comunitățile cărora slujim. Prin extensie, preocuparea noastră pastorală ajunge până la familia creștină de pretutindeni din lume, mai ales la cei de dincolo de regiunea noastră, care suferă.

Experiența dumneavoastră vastă, de mai mulți ani, în calitate de custode, v-a permis să  înțelegeți, să apărați, și să proclamați semnificația Locurilor Sfinte – o semnificație care este inseparabilă de comunitatea creștină indigenă. Nu putem separa „pietrele vii“ de pietrele sacre din care sunt construite locurile sfinte, întrucât locurile sfinte nu pot fi separate de comunitățile lor, și nici comunitățile nu pot fi separate de locurile lor sfinte. Fiecare dă viață și scop, și dezvăluie sensul celeilalte.

Perseverența dumneavoastră în promovarea cooperării armonioase este foarte apreciată de toți, și nu trebuie să uităm rolul central pe care l-ați jucat în restaurarea Sfintei Edicule a Sfântului Mormânt – un rol care reflectă, de asemenea, instinctul dumneavoastră autentic pentru unitatea Bisericilor noastre.

Suntem recunoscători pentru tot ceea ce ați făcut și continuați să faceți, atât în rolul dumneavoastră de Custode, iar acum ca Administrator Apostolic al Patriarhiei Latine. Vă asigurăm de sprijinul și înțelegerea noastră completă, astfel încât să ne putem continua cooperarea și misiunea pastorală comună pe care Pronia Dumnezeiască ne-a dat-o, astfel încât să putem fi un martor real al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos în o lume sfâșiată de violență, ură, război și persecuție.

Cu toate acestea, recunoaștem că oamenii așteaptă de la noi, cei cărora ne-a fost încredințată conducerea, nu doar să creștem gradul de conștientizare ci și să sprijinim eforturile reale și să lucrăm pentru pace și reconciliere. Este datoria noastră să traducem mesajul pe care îl sărbătorim în acțiune reală. Așa demonstrăm că nu suntem doar lideri morali și spirituali, ci și oameni care își pun credințele în practică. Mărturia vie a mesajului Evangheliei înseamnă a lucra pentru pace și reconciliere între toți oamenii, și în regiunea noastră, în special, între concetățenii noștri, evrei, creștini și musulmani. Acesta este adevăratul înțeles al Învierii pentru viața în lume.

Fie ca Lumina lui Hristos care strălucește din Sfântul  Mormântul  să vă întărească și să vă încurajeze în misiunea provocatoare care vă stă înainte, și nouă tuturor, și Dumnezeu să vă binecuvinteze clerul și comunitățile încredințate în grija domniei voastre.
Hristos a înviat!
Mulțumesc.

 
DISCURSUL ADRESAT DE PREAFERICITUL PATRIARH AL IERUSALIMULUI DELEGAȚIEI ARMENE CU OCAZIA PAȘTELUI

Preafericitul Teofil al III-lea

Patriarhul Ierusalimului

19 aprilie 2017

 

Preafericirea Voastră,

Eminențele Voastre,

Înălțimile Voastre,

Iubiți membrii ai Frățiilor noastre,

Dragi Părinți,

 

Hristos a înviat!

Va întâmpinăm, pe Preafericirea Voastră și pe frații voștri, la Patriarhia noastră în aceste zile luminoase ale Sărbătorii Paștelui și vă mulțumim pentru urări. Urându-vă „bun venit”, ne amintim cuvintele emoționante din Sfânta Liturghie de Paște:

Ziua Învierii,

Și să ne luminăm cu prăznuirea,

Și unii pe alții să ne îmbrățișăm.

Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pre noi:

Să iertăm toate pentru Înviere;

Și așa să strigăm:

Hristos a înviat din morți,

Cu moartea pre moarte călcând,

Și celor din morminte viață dăruindu-le.

(Stihiră din Laude)

Sărbătorim acest mare praznic în acest an în fericita amintire a renovării și re-închinării Sfintei Edicule în urmă cu doar câteva săptămâni – o renovare și re-închinare care au fost posibile printr-o cooperare fără precedent dintre cele trei comunități ale noastre.

Această cooperare a fost o încurajare profundă pentru creștinii și oamenii binevoitori din întreaga lume, și nădăjduim și să ne rugăm ca să putem construi pe această temelie pentru alte a săvârși alte lucrări în anii următori.

În acest proiect am văzut reconcilierea în acțiune, și suntem foarte conștienți de necesitatea urgentă de reconciliere în regiunea noastră și în lumea noastră. Știm că doar prin aproprierea, cu răbdare, prin dialog, și prin efortul comun creștem în unitatea țelului și, de asemenea, știm cât de atent privesc ochii lumii ceea ce facem aici, în acest Oraș Sfânt.

Această sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos este semnul, pentru noi, că nimic – nici măcar moartea – nu poate sta în calea planurilor lui Dumnezeu pentru omenire și pentru făptura sa. Noi, cei care suntem chemați să împlinim misiunea duhovnicească a Locurilor Sfinte, cunoaștem puterea acestor Locuri de a încuraja și sprijini credincioșii în viața lor creștină de slujire. Fie ca noi să ne continuăm Diakonia (slujirea) dată de Dumnezeu, la Locurile Sfinte, în credincioșie și iubire, astfel încât toți cei care vin să se închine la ele să cunoască adevărata și veșnica Lumină care luminează fiecare inimă.

Dumnezeu să vă binecuvinteze, Preafericirea Voastră, în lucrarea pe care o faceți și să îi  binecuvinteze pe membrii Frăției voastre și toate comunitățile voastre din Țara Sfântă.

Hristos a înviat!

Mulțumesc.

 
DISCURSUL ADRESAT DE PREAFERICITUL PATRIARH AL IERUSALIMULUI CUSTODIEI FRANCISCANE CU OCAZIA PAȘTELUI

Preafericitul Teofil al III-lea

Patriarhul Ierusalimului

18 aprilie 2017

 

Sfințite Părinte Francesco,

Iubiți Membri ai Frățiilor noastre,

Dragi Părinți,

Hristos a înviat!

 

Vă salutăm cu mare bucurie în aceste zile luminoase ale sărbătorii pascale, în care ne bucurăm de evenimentul fericit de a putea sărbători Paștele în aceeași zi. Vizita noastră la voi acum, după vizita pe care ne-ați făcut-o mai devreme, nu este o simplă formalitate. Mai degrabă, aceste vizite fac parte din obligația noastră morală, spirituală și familiară, unii față de alții, în casele noastre. Spunem acest lucru pentru că viața noastră aici, în Ierusalim, este viața unei familii. Deci, ca și familiile, ne putem vizita reciproc la ocazii speciale, chiar în aceeași zi!

Deci, ca o familie putem proclama Învierea împreună, într-o singură voce, și putem spune împreună, cu inima plină, cuvintele uneia dintre cântările vechi ale Bisericii occidentale:

Hristos, Victima fără păcat,

Pe om cu Domnul l-a-mpăcat;

Pe când în luptă stranie, cumplită

Viața și moartea-a unit într-o clipită;

Creștini în ziua-aceasta fericită și aparte

Veniți cu bucurie să ne închinăm;

“Hristos a înviat” astăzi strigăm;

Acum El viețuiește fără moarte.

(Victimae paschali, secolul XI)

Anul acesta sărbătorim Paștele în amintirea caldă a re-închinării Sfintei Edicule, unde e centrul tainei credinței noastre, a Paștelui, și dorim să ne folosim de această ocazie festivă pentru a ne exprima încă o dată recunoștința către Sfinția Voastră și comunitatea Voastră, pentru cooperarea deplină și entuziastă pe care am avut-o în această lucrare. Ați acceptat chiar, cu răbdare și generozitate, disconfortul deplasării spațiului vostru la Sfântul Mormânt.

Tot procesul de explorare și renovare a Sfintei Edicule a fost subiectul atenției întregii lumi. Interesul a fost nu doar pentru structura în sine, ci și pentru rămășițele peșterii care o înconjoară. De asemenea, ochii lumii au urmărit cu atenție experiența recentă de cooperare dintre cele trei comunități pentru realizarea acestei lucrări. Aceasta este marea speranță care a luat naștere din acest proiect comun.

Inutil să mai spunem, ca și noi, lumea așteaptă cu nerăbdare finalizarea renovării părților rămase ale complexului Sfântului Mormânt, inclusiv a sistemului de canalizare subterană și a podelei rotondei.

Prăznuim Sărbătoarea Paștelui, din nou, într-un moment de mare dificultate și pericole în lumea noastră, și mai ales în regiunea noastră. Siria și Egiptul ne preocupă în mod deosebit zilele acestea. Credincioșii suferă prigoane, milioane de oameni sunt strămutați din casele lor străbune, și există o instabilitate pe scena mondială care creează o mare nesiguranță.

În aceste vremuri, ne revine cu atât mai mult nouă, celor cărora Pronia Dumnezeiască ne-a încredințat slujirea Țării Sfinte și altarele noastre sfinte, să arătăm lumii adevărul și puterea Învierii de a aduce viață nouă și mai bogată. Această misiune începe când noi ca lideri, și comunitățile pe care le conducem, ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră comună. Aducem mulțumire lui Dumnezeu Cel Atotputernic că ne-a dat această ocazie de a ne adânci cooperarea în misiunea duhovnicească a Locurilor Sfinte.

Fie ca Lumina Învierii să vă sprijine pe Sfinția Voastră, Frăția Voastră, și comunitățile cărora slujiți, din toată iubita noastră Țară Sfântă, și fie ca Domnul Înviat să încununeze eforturile noastre comune ca o încurajare pentru toți cei care privesc spre Ierusalim pentru întărirea credinței lor în Dumnezeul Cel viu, Care L-a înviat pe Domnul nostru Iisus Hristos din morți.

Hristos a înviat!

Mulțumesc.