DUMINICA ORTODOXIEI LA PATRIARHIE

În prima duminică a Postului Mare, pe 24 februarie / 8 martie 2020, Patriarhia a sărbătorit ca „Parresia” la Biserica Sfântului Mormânt pomenirea revenirii la cinstirea Sfintelor Icoane de prin mijlocirea împărătesei Teodora și a fiul ei Mihail în 842, în timpul slujirii patriarhale a Sfântului Metodie Mărturisitorul.

De atunci, Biserica sărbătorește revenirea la cinstirea icoanelor ca o biruință a Ortodoxiei, și anume la adevărul că icoanele sfinte sunt martorii prezenței și chipului întrupat al Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ.

Cu ocazia acestei sărbători, s-au slujit Vecernia Mare după-amiaza cu întâmpinarea, închinarea la Piatra Mirungerii și la Sfântul Mormânt, tămâierea, Vohodul Mare și Binecuvântarea Pâinii, conduse de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil.

În dimineața sărbătorii, a avut loc Sfânta Liturghie la Catolicon, oficiată de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, având drept împreună-slujitori pe ÎPS Mitropolit Isihie al Kapitoliei, ÎPS Arhiepiscopi Teofan al Gerassei, Teodosie al Sevastiei, Dimitrie al Lyddei, Macarie al Qatar-ulii și Filumen al Pellei, ieromonahi aghiotafiți, protos fiind Părintele Kamarasis, Arhimandritul Nectarie, preoții din alte Biserici, aflați în vizită, și ierodiaconi. Răspunsurile la strană au fost date de protopsaltul corului bizantin, ierodiaconul Simeon, în strana din dreapta, și de domni Vasilios Gotsopoulos și Skordilis în strana din stânga. La slujbă au participat Consulul General al Greciei în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos, și membrii consulatului, împreună cu o pelerini locali.

Sfânta Liturghie a fost urmată de Procesiunea întreită în jurul Sfântului Mormânt și apoi în jurul altarelor, toți credincioșii ținând icoane în mâini.

La sfârșitul procesiunii, Preafericirea Sa a citit Decizia Sinodică a Ortodoxiei din Triod în fața Sfântului Mormânt.

În cele din urmă, în sunetul clopotelor, soborul patriarhal s-a întors în Sala de Primire a Patriarhiei, unde Preafericirea Sa s-a adresat tuturor celor prezenți după cum urmează;

 „După cum au văzut proorocii, după cum au învățat Apostolii, după cum a primit Biserica…Tot astfel credem, tot astfel vorbim, tot astfel Îl propovăduim pe Hristos adevăratul Dumnezeu, și îi cinstim pe Sfinții Săi prin cuvânt, închinându-ne în icoană lui Dumnezeu ca Stăpânului, și respectându-i pe adevărații tămăduitori pentru Stăpânul comun, cinstind și aducând închinarea care se cuvine” [adaptare, în limba română, după hotărârea sinodală a Sinodului al VII-lea Ecumenic).

Astăzi Sfânta noastră Biserică sărbătorește festiv biruința credinței sale sănătoase ortodoxe, și anume revenirea la cinstirea sfintelor icoane și a închinării la ele.

Acest eveniment este un reper în istoria Bisericii, care a fost greu și cu ardoare încercată de dușmanii sfintelor icoane, cunoscuți drept „iconoclaști”.

Iconoclastii nu erau împotriva icoanelor, ci împotriva închinării la chipul înfățișat al lui Hristos, Dumnezeu-omul, Mântuitorul nostru, precum și împotriva sfinților Bisericii.

Cu alte cuvinte, iconoclastii au încercat într-un mod violent să reînvie erorile cunoscute ale arianismului și mai ales ale nestorianismului, care (ereziile) au denaturat și, în esență, au negat, marea taină a întrupării lui Dumnezeu Cuvântul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Inutil să spun că temelia credinței creștine ortodoxe este „unitatea prin ipostază” a dumnezeirii cu firea umană, potrivit Sfântului Chiril al Alexandriei. Și după Sfântul Grigorie Teologul: „ceea ce nu a fost primit este de netămăduit; totuși ceea ce este unit în Dumnezeu, acesta este mântuit”. Iar potrivit imnografului Bisericii; „Cuvântul Tatălui cel necuprins din tine, Născătoare de Dumnezeu, s-a cuprins întrupându-se, și chipul cel întinat, la chipul cel dintâi întorcându-l, cu  dumnezeiasca podoabă l-a amestecat. Deci, mărturisind mântuirea, îl închipuim cu fapta și cu cuvântul ”(Condacul de la Utrenia din Duminica Ortodoxiei).

Prin urmare, în mod corect, Biserica lui Hristos se bucură astăzi și strigă: „Strălucit-a harul adevărului; cele ce s-au însemnat de demult umbros, acum arătat s-au săvârșit. Că iată Biserica se îmbracă cu chipul cel după trup al Hristos, ca și cu o podoabă mai presus de lume, chipul cortului mărturiei cel mai dinainte însemnându-l și credința cea dreaptă cinstind. Ca ținând icoana Aceluia pe care Îl cinstim, șă nu ne înșelăm” (Slava Vecerniei, Duminica Ortodoxiei).

Dând slavă și mulțumire Dumnezeului nostru Celui în Treime Sfântă, să ne rugăm icoanei neschimbătoare a lui Dumnezeu, Tatăl Mântuitorului nostru Hristos, astfel încât prin mijlocirile Preacuratei Sale Maici, ale Născătoarei de Dumnezeu Maria și ale tuturor Sfinților, să primim mare milă. Amin. La mulți ani și un Post binecuvântat. ”

Duminică seara, Vecernia smerită a avut loc la Catoliconul Bisericii Sfântului Mormânt, cu participarea ÎPS Arhiepiscop Teofan al Gerassei, iar Părintele Dragoman,  Arhimandritul Matei, a ținut predica.

Din partea Secretariatului-General

httpv://youtu.be/UQXYg-jKLlY