EPISCOPUL ANGLICAN, PS SOUHEIL DAWANI, VIZITEAZĂ PATRIARHIA ÎMPREUNĂ CU UN GRUP DE EPISCOPI ȘI PELERINI

Joi la prânz, pe 2/15 august, 2019, Episcopul anglican din Ierusalim,  PS Părinte Souheil Dawani, a vizitat Patriarhia, însoțit de un grup de Episcopi ai Bisericii Anglicane de pe diverse continente și de un grup de pelerini anglicani.

Grupul select a fost primit cu căldură de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil și de Părinți aghiotafiți.

Preafericirea Sa i-a salutat și i-a informat pe invitați despre misiunea Patriarhiei și despre relațiile de cooperare pe care le are cu Biserica Anglicană din Anglia și din alte părți.

Preafericirea Sa a menționat, de asemenea, rolul Patriarhiei în păstrarea caracterului religios și creștin și îm păstratrea Status Quo-ului în Orașul Vechi din Ierusalim.

Mulțumindu-I, episcopul Souheil Dawani a subliniat relațiile bune ale Patriarhiei cu Biserica sa, așa cum s-a văzut din întâlnirile tuturor Bisericilor la Patriarhie prin grija Preafericirii Sale și din slujirea Sfintei Liturghii pe care anglicanii au permisiunea Patriarhiei să o facă la paraclisul Mănăstirii Avraam de lângă Înfricoșătoarea Golgota și în ajunul Crăciunului, pe calendarul nou, la paraclisul Sf. Gheorghe de lângă Basilica din Betleem.

La sfârșit, Preafericirea Sa le-a oferit suveniruri din Ierusalim drept binecuvântare membrilor grupului.

Din partea Secretariatului-General