DUMINICA TOMEI LA PATRIARHIE

În duminica Tomei, pe 22 aprilie/5 mai 2019, Patriarhia a sărbătorit evenimentul atingerii Domnului de către Toma în Foișorul cel de sus, la opt zile după Înviere, când Apostolii erau adunați și au strigat „Domnul meu și Dumnezeul meu “și Domnul a răspuns: „ai crezut pentru că M-ai văzut; fericiți sunt cei care nu au văzut și totuși cred”.

Acest eveniment a fost sărbătorit cu Parresia la Biserica Sfântului Mormânt seara, cu întâmpinarea, cădirea și închinarea la Piatra Mirungerii și la Sfântul Mormânt, timp în care s-a cântat „Pecetluit fiind Mormântul”, și cu Vecernia Mare la Catolicon, condusă de ÎPS Mitropolit Isihie al Kapitoliei. Răspunsurile la strană au fost date de protopsaltul Bisericii Sfântului Mormânt, domnul Constantinos Spyropoulos și de Arhimandritul Dimitrie, la slujbă participând pelerinii rămași de la Paște și cei care abia au sosit.

Dimineața sărbătoarea a continuat cu Sfânta Liturghie la Sfântul Mormânt, condusă de ÎPS Mitropolit Isihie al Kapitoliei, având drept împreună-slujitori ieromonahi aghiotafiți, protos fiind Arhimandritul Matei. La slujbă au participat pelerini, răspunsurile la strană fiind date de protopsaltul Bisericii Sfântului Mormânt, domnul Constantinos Spyropoulos și de ajutoarele sale.

La sfârșitul Sfintei Liturghii Pascale la Sfântul Mormânt, soborul arhieresc s-a întors la sediul Patriarhiei.

 

httpv://youtu.be/QSP-f_SheYY
LUNI, A DOUA ZI DE PAȘTI, LA PATRIARHIE

Luni dimineața, a doua zi de Paști din Săptămâna Luminată, pe 16/29 aprilie 2019, Învierea Domnului a fost sărbătorită ca praznic al Frăției în Biserica Monahală a Sfinților Constantin și Elena.

Praznicul a fost sărbătorit cu Sfânta Liturghie Pascală, cu participarea la rugăciune a Preafericitului Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, cu rugăciunile părinților aghiotafiți, ale arhiepiscopilor și călugărilor, și a unei mulțime foarte mare de pelerini care l-au slăvit pe Domnul Înviat.

După binecuvântarea de la sfârșitul Sfintei Liturghii, toți au mers la Sala de Recepție a Patriarhiei, însoțindu-l pe Preafericitul în procesiune formală, în cântarea dirijată de protopsaltul de la Mănăstirea Centrală, Arhimandritul Evsevie a imnelor “Hristos a înviat” și “Ziua Învierii”.

La Patriarhie a avut loc îmbrățișarea frățească de Paște, iar Preafericirea Sa a oferit ouă de Paște numeroșilor pelerini care au primit binecuvântarea Sa prin sărutarea mâinii.

Din partea Secretariatului-General
SĂRBĂTOAREA CELEI DE-A DOUA ÎNVIERI LA PATRIARHIE

În după-amiaza duminicii Paștelui, pe 15/28 aprilie 2019, Învierea Domnului s-a sărbătorit prin slujirea celei de-a Doua Învieri sau a Vecerniei iubirii.

Slujba a început de la Patriarhie prin citirea Ceasului  al IX-lea al Paștelui, timp în care Preafericirea Sa, Arhiepiscopii și preoții au îmbrăcat veșmintele liturgice, iar strana cânta „Hristos a Înviat” în muzică bizantină, lentă.

După încheierea citirii Ceasului al IX-lea, soborul patriarhal s-a dus la Biserica Sfântului Mormânt în procesiune oficială.

La sosirea în Curtea Sfântă a avut loc o rugăciune, în prezența Consulului General al Greciei din Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos.

A urmat intrarea în Biserica  Sfântului Mormânt, iar Procesiunea a trecut pe la Piatra Mirungerii și Preasfântul Mormânt în interiorul Catoliconului.

Apoi s-a făcut Vecernia Învierii, în timpul căreia s-a citit pericopa evanghelică a Sfântului Ioan „Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii” (Ioan 20: 19-25) în multe limbi, astfel încât vestea învierii lui Hristos să se proclame multor neamuri pentru mântuirea lor și slava lui Dumnezeu.

La finalul Vecerniei, soborul patriarhal s-a întors la sediul Patriarhiei.

Din partea Secretariatului-General

httpv://youtu.be/REhH3t9V7TA
SĂRBĂTOAREA LUMINOASEI ÎNVIERI A DOMNULUI LA SFÂNTUL MORMÂNT

Sărbătoarea Învierii luminoase a Domnului nostru Iisus Hristos a fost sărbătorită înainte de zorii zilei de duminică, 15/28 aprilie 2019. Pentru această sărbătoare, soborul patriarhal a coborât la Biserica Sfântului Mormânt după miezul nopții de sâmbătă, 14/27 aprilie 2019, și a oficiat slujba Utreniei și Canonul din Sâmbăta Mare.

În noaptea Învierii,  pe 15/28 aprilie 2019, Sfânta Liturghie s-a slujit cu mare fast în Biserica Sfântului Mormânt, la Mormântul de viața-dătător al Domnului nostru Iisus Hristos, unde a fost îngropat și a înviat din morți, la Catolicon, și cu o litanie întreită în jurul Sfântului Mormânt.

Imediat după litanie, Părintele care a oficiat la Sărbătoare a citit pericopa evanghelică a Învierii, iar apoi protopsaltul, domnul Constantinos Spyropoulos și ajutoarele sale au cântat canonul “Ziua Învierii” a Sfântului Ioan Damaschin.

După sfârșitul Utreniei, Sfânta Liturghie a început în interiorul Mormântului Dătător de Viață, condusă de Preafericirea Sa și având drept împreună-liturghisitori pe ÎPS Mitropolit Isihie al Capitoliei, ÎPS Arhiepiscopi Teofan al Gerassei, Aristarh al Constantinei, Metodie al Taborului, Teodosie al Sevastiei, Filomen al Pellei și ÎPS Mitropolit Ioachim al Helenoupolei, mulți ieromonahi și preoți aghiotafiți din alte Biserici ortodoxe, Arhidiaconul Marcu și Diaconul Evloghie. La slujbă au participat numeroși  creștini ortodocși.

Înainte de Sfânta Împărtășanie, pastorala de Paște a Preafericitului Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului a fost citită de către Părintele Secretarul General, ÎPS  Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, după cum urmează :

Prin Mila lui Dumnezeu, Patriarh al Sfintei Cetăți a Ierusalimului

și al întregii Palestine,

tuturor membrilor Bisericii, har, milă și pace

de la Preasfântul și de Viață-Dătătorul Mormânt

al lui Hristos Cel Înviat.

„Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus” (Marcu 16:6).

Femeile mironosițe care au venit în dimineața primei sâmbete să-l ungă pe Iisus cu mir, au auzit aceste cuvinte pline de bucurie și speranță de la îngerul luminos care stătea lângă mormânt.

Cuvintele îngerului au fost confirmate de vederea mormântului gol, mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc” (Ioan 20:7). Mai mult, ele au fost confirmate de vederea lui Hristos Cel Înviat. Hristos a coborât la iad prin cruce, dar iadul nu L-a ținut. Odată cu coborârea Sa la iad, Domnul i-a scos de acolo și i-a răscumpărat pe cei care fuseseră legați în iad de secole. „A stat și a strigat celor din iad, intrați din nou in rai”. „Căci, deşi a fost răstignit din slăbiciune, din puterea lui Dumnezeu este însă viu” (2 Cor. 13:4), a înviat din morți prin puterea Sa dumnezeiască și umană, și S-a arătat de mai multe ori femeilor mironosițe și ucenicilor Săi. S-a arătat în Foișorul cel de Sus în prima și a opta zi după învierea Lui (Ioan 20:19 și 26), pe drumul spre Emaus (Luca 24:15), la Ierusalim „au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei” (Luca 24:33), „nu ca duh, că duhul nu are carne şi oase” (Luca 24:39), ci cu trupul Său iluminat și slăvit, cu semnele cuielor în mâinile și picioarele Lui (Luca 24:40), întrebându-i „ Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor.” (Luca 24:41-43).

„ Cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile” (Fapte 1:3),

Apoi S-a înălțat la cer în slavă de pe Muntele Măslinilor și a trimis ucenicilor adunați în Foișorul cel de Sus „un alt Mângâietor” de la Tatăl, Duhul adevărului, și prin el a vânat întreaga lume, întemeind Biserica pe pământ.

Domnul a întemeiat Biserica drept mărturie a adevărului și a continuării misiunii Sale. Biserica, în Duhul Sfânt, ne învață despre Dumnezeu Cel Întrupat, Răstignit și Înviat. Ne învață prin cuvânt și își arată învățătura prin fapte, sfințind prin Sfintele Taine. Biserica transmite Duhul Dumnezeiesc, transformă moravurile, viața și întreaga ființă a oamenilor. Ea devine și rai și cer, așa cum spune troparul: „stând în templul slavei Tale, am zice că suntem în ceruri”. Biserica este o oază pământească, izvor al apei vii, al adevărului și al păcii, al neprihănirii, al frăției, al împăcării, al răpirii la cer și al fericirii împlinite. Îndepărtează războaiele, alungă dușmănia și unește popoarele. Biserica păstrează și protejează mediul și planeta, creația lui Dumnezeu pentru locuirea oamenilor.

Biserica Ierusalimului, ca Maică a Bisericilor, își îndeplinește misiunea de pelerinaj, misiunea pastorală și mântuitoare în locurile unde a locuit Dumnezeu, în locurile care au fost sfințite prin harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel Întrupat, Răstignit și Înviat din morți. De la ele, și mai ales de la Preasfântul și de Viață-Dătătorul Mormânt, prin aducerea jertfei fără de sânge „în noaptea mântuitoare și strălucitoare a luminoasei zi a Învierii”, ne rugăm pentru pacea întregii lumi, și mai ales pentru Orientul Mijlociu cel încercat, pentru încetarea schismelor Bisericilor și pentru unitatea Bisericii Ortodoxe în legătura păcii, și salutăm credincioșii evlavioși din toate părțile lumii pe care îi păstorim, împreună cu pelerinii cucernici, și le urăm  tuturor să aibă bucuria, puterea, nădejdea și lumina lui Hristos Cel Înviat.

 

Hristos a Înviat!

În Sfânta Cetate a Ierusalimului, PAȘTELE 2019

Cu urări Părintești și binecuvântări Patriarhale

Rugător cu râvnă pentru toți înaintea lui Dumnezeu

TEOFIL III

Patriarhul Ierusalimului

Au urmat Sfânta Împărtășanie, citirea predicii Sfântului Ioan Gură de Aur, Otpusul și întoarcerea la Mănăstirea Centrală, unde s-au oferit ouă de Paște și brânză pentru bucuria Sărbătorii.

Din partea Secretariatului-General

 
CEASURILE ÎMPĂRĂTEȘTI DIN VINEREA MARE LA PATRIARHIE

În dimineața zilei de vineri, pe 13/26 aprilie 2019, ziua principală a Pătimirii mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi, s-au citit Ceasurile Împărătești ale zilei la Pretoriu, locul care a servit drept închisoare a Domnului și loc al condamnării Lui.

Imediat după citirea Ceasurilor Împărătești, a început procesiunea credincioșilor prin Via Dolorosa spre Golgota, condusă de ÎPS Arhiepiscop Dimitrie al Lyddei, care a purtat Crucea pe umeri, urmat de mii de credincioși care cântau “Ne-ai răscumpărat din blestemul legii, cu sângele tău prețios” și „Crucii Tale ne închinăm Hristoase”.

În timpul procesiunii smerite, s-a făcut o oprire la capela lui Simon Cireneul, care a purtat Crucea Domnului la comanda soldaților. Oprirea finală a procesiunii a fost în curtea Bisericii Sfântului Mormânt și a urmat urcarea pe Cutremurătoarea Golgota, unde s-au citit din nou Ceasurile Împărătești. Acest lucru s-a întâmplat după ce Arhimandritul Matei, Părintele Dragoman, și Părintele Teletarh, Arhimandritul Bartolomeu, împreună cu alți părinți aghiotafiți, au venit la Biserică dimineața pentru deschiderea principalei Porți a Bisericii de către credincioșii ortodocși, conform Status Quo-ului.

Din partea Secretariatului-General

httpv://youtu.be/Flw0uBeWDKk
DENIA CELOR DOISPREZECE EVANGHELII LA PATRIARHIE

În Joia Mare, seara, pe 12/25 aprilie 2019, a avut loc în Catoliconul Bisericii Sfântului Mormânt Denia celor doisprezece evanghelii (a pătimirii Mântuitorului).

La această slujbă, după Tipicul Bisericii, s-au citit cele douăsprezece pericope evanghelice, prima către Părintele nostru, Patriarhul Ierusalimului Teofil, iar celelalte de către arhiepiscopi și preoți, răspunsurile la strană fiind date de protopsaltul de la Biserica Sfântului Mormânt, domnul Constantinos Spyropoulos și de ajutoarele sale, la slujbă participând mulțime mare de pelerini

Din partea Secretariatului-General

httpv://youtu.be/iLhCuf4VPxg
TAINA SFÂNTULUI MASLU LA PATRIARHIE

În Sfânta miercuri, pe 11/24 aprilie 2019, seara, Taina Sfântului Maslu s-a făcut la Biserica Mănăstirii Sfinților Constantin și Elena, ca pregătire duhovnicească și sfințire pentru Sfânta Împărtășanie din Sfânta Joi, și pentru zilele rămase din Săptămâna Mare. Slujba a fost oficiată de către Părintele nostru, Patriarhul Ierusalimului Teofil, avându-i drept împreună-slujitori pe arhiepiscopi.

La sfârșitul Sfintei Taine, Preafericirea Sa și Arhiepiscopii s-au miruit unii pe alții și apoi au miruit mulțimea de credincioși care au participat la slujbă.

Din partea Secretariatului-General

httpv://youtu.be/78gxN_fkq8E
SĂRBĂTOAREA DUMINICII FLORIILOR LA PATRIARHIE

În Duminica Floriilor, pe 8/21 aprilie 2019, Patriarhia a sărbătorit intrarea în slavă a Domnului în Ierusalim, cu puțin timp înainte de Patimile Sale, când pruncii evreilor L-au întâmpinat cu ramuri de palmier în mână și strigând cu glas mare „Osana, fiul lui David”.

  1. Vecernia Mare

Evenimentul a fost sărbătorit seara în catoliconul Bisericii Sfântului Mormânt, cu Vecernia Mare, condusă de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, având drept împreună-slujitori ieromonahi aghiotafiți, răspunsurile la strană fiind date de protopsaltul de la Biserica Sfântului Mormânt, Constantinos Spyropoulos. La slujbă au participat grupuri de pelerini veniți de curând din diferite țări ortodoxe.

  1. Procesiunea cu ramuri de finic

Sâmbătă seara, pe 7/20 aprilie 2019, în Sâmbăta lui Lazăr, imediat după slujba Vecerniei de la Biserica Sfântului Mormânt, mulți credincioși s-au grăbit să ajungă la sud de Muntele Măslinilor, în partea care dă spre Betania, numită Bet-Faghe.

Preafericitul Părinte și Patriarh al Ierusalimului, a sosit acolo, de asemenea, însoțit de Secretarul General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, ÎPS Arhiepiscop Teodosie al Sevastiei, Părintele Dragoman, Arhimandritul Matei, și Părintele Teletarh, Arhimandritul Bartolomeu.

Preafericitul a binecuvântat crengile de finic prin citirea rugăciunii respective și l-a desemnat pe ÎPS Arhiepiscop Teodosie al Sevastiei să conducă procesiunea în amintirea intrării în slavă a Domnului în Ierusalim, când pruncii evreilor au așternut veșminte în calea lui, strigând cu voce tare „Osana, Fiul lui David!”

Procesiunea la care au participat numeroși credincioși și pelerinilor locali, cântând troparul lui Lazăr, a coborât pe Muntele Măslinilor, a trecut prin valea Ghetsimani, unde se află mormântul Maicii Domnului, și s-a încheiat la Sfânta Mănăstire a bunicilor lui Dumnezeu, Ioachim și Ana, prin Poarta Leilor sau Poarta Sfântului Ștefan.

  1. Sf. Liturghie Patriarhală

Sărbătoarea a continuat cu prăznuirea acestui eveniment în dimineața Duminicii Floriilor, la catoliconul Bisericii Sfântului Mormânt, condusă de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, având drept împreună-slujitori pe ÎPS Arhiepiscopi ai Tronului: ÎPS Mitropolit Isihie al Capitoliei, ÎPS Arhiepiscopi Teodosie al Sevastiei, Dimitrie al Lyddei și ÎPS Mitropolit Ioachim al Helenoupolei, Mitropolitul Gheorghe de Diveyevo și alți episcopi ai Patriarhiei Rusiei, Ieromonahi aghiotafiți și  slujitorii de la alte Biserici ortodoxe, răspunsurile la strană fiind date de protopsaltul de la Biserica Învierii, Constantinos Spyropoulos. La slujbă au participat Consulul General al Greciei în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos, și numeroși credincioși care au umplut Catoliconul.

Sfânta Liturghie a fost urmată de o litanie întreită în jurul Sfântului Mormânt și în jurul Sfintelor Altare, credincioșii purtând ramuri de finic în mâini, apoi s-a citit Sfânta Evanghelie înaintea Ediculei Sfântului Mormânt.

După litanie, soborul s-a întors la sediul Patriarhiei în procesiune, toți oamenii purtând ramuri de palmier în mâini.

Din partea Secretariatului-General

httpv://youtu.be/AwBRula9-RE
PRIMA DENIE LA PATRIARHIE

În seara zilei de Florii, pe 8/21 aprilie 2019, prima denie (a Mirelui) din Săptămâna Mare, a avut loc în catoliconul Bisericii Sfântului Mormânt, condusă de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, care i-a primit pe pelerinii evlavioși în Țara Sfântă prin Cuvintele Sale duhovnicești.

Denia va avea loc și în serile din Sfânta Luni și Sfânta Marți, în catoliconul Bisericii Sfântului Mormânt, la Biserica Mănăstirii Sfinților Constantin și Elena, și la alte biserici ale Patriarhiei.

În Sfânta luni, Sfânta Marți și în Miercurea Sfântă, dimineața, Sfânta Liturghie a Darurilor Mai Înainte Sfințite se face pe Înfricoșătoarea Golgota și la Biserica Mănăstirii Sfinților Constantin și Elena.

Din partea Secretariatului-General

 

httpv://youtu.be/rx0SAA0klGk

 

 
SÂMBĂTA LUI LAZĂR LA PATRIARHIE

Sâmbătă, pe 7/20 aprilile 2019, Patriarhia a sărbătorit Sâmbăta lui Lazăr, când se face pomenirea evenimentului învierii din morții a lui Lazăr, cel mort de patru zile, prieten al Domnului nostru. Acest eveniment a fost prăznuit:

  1. În Betania, unde a avut loc evenimentul.

La Sfânta Mănăstire a surorilor lui Lazăr, Marta și Maria, Preafericitul Părinte și Patriarh al Ierusalimului Teofil a oficiat Sfânta Liturghie având drept împreună-liturghisitori pe ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, ÎPS Arhiepiscop Filumen al Pellei, Ieromonahi aghiotafiți, protos fiind Părintele Kamarasis, Arhimandritul Nectarie, și preoți din alte Biserici, răspunsurile la strană fiind date de Arhimandritul Dimitrie și de cântăreții corului bizantin din Biserica Ciprului. La slujbă au participat Consulul General al Greciei în Ierusalim, dl. Christos Sophianopoulos, membrii consulatului grec, precum și numeroși pelerini.

Preafericirea Sa a predicat Cuvântul lui Dumnezeu în fața celor prezenți, după cum urmează :

„Doamne, glasul Tău a stricat împărățiile iadului, și cuvântul puterii Tale a ridicat din mormânt pe cel mort de patru zile; și s-a făcut Lazăr început al mântuitoarei învieri celei de-a doua. Toate sunt cu putință Ție, Stăpâne, Împăratului tuturor; dăruiește robilor Tăi curățire și mare milă”.

Iubiți frați și surori în Hristos,

Cuvioși creștini și pelerini

Ajungând la sfârșitul Postului Mare, mult folositor sufletului, am venit astăzi în acest loc sfânt, orașul Bethany, orașul natal al lui Lazăr și al surorilor sale Marta și Maria, pentru a proclama în Euharistie și doxologie, pe de o parte Învierea obștească înainte de Patimile Domnului și Mântuitorului Hristos, confirmată prin învierea din moarte a prietenului Său, a neprihănitului Lazăr, iar pe de altă parte, intrarea triumfătoare a lui Hristos în Ierusalim.

Învierea lui Lazăr din Betania, precum și intrarea triumfătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, sunt două evenimente importante ale marei taine a Proniei dumnezeiești, care sunt strâns legate împreună, după cum spune imnograful: „Învierea cea de obște mai înainte de patima Ta dăruind-o, pe Lazar din morți l-ai sculat Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, Ție biruitorului morții grăim: Osana, Celui dintru înălțime; binecuvântat este Cel ce vine întru Numele Domnului “.

După cuvântul Sfântului Chiril al Alexandriei, “Hristos a realizat acest eveniment minunat al învierii lui Lazăr ca o prezicere a învierii din morții întregii omeniri”, care va avea loc în timpul Celei de-a Doua Veniri a lui Hristos. În plus, învierea lui Lazăr a avut loc astfel încât Fiul lui Dumnezeu să fie slăvit, așa cum spune Sf. Ioan Evanghelistul; Iar Iisus, auzind, a zis: Această boală (a lui Lazăr) nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca, prin ea, Fiul lui Dumnezeu să Se slăvească.” (Ioan 11:4).

Interpretând aceste cuvinte, Amonios spune: „Ridicarea lui Lazăr din boală nu s-a făcut atât de mult pentru slavă și minune, cât pentru ridicarea lui din morți”. Cu alte cuvinte, învierea lui Hristos este vârful vieții în Hristos, și anume al credincioșilor care cred în Hristos Cel Răstignit și Înviat, așa cum predică Sf. Pavel: „Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră.” (1 Cor. 15:14).

Învierea lui Hristos, dragi frați și surori, se referă în primul rând la firea umană a Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta înseamnă că suntem chemați să înviem împreună în Hristos cu Hristos. „ Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi (Ioan 11:25). Spus mai în detaliu, Eu sunt învierea și viața. Am puterea de a învia, pentru că eu sunt izvorul vieții. Iar cine crede în mine, chiar dacă moare în trup, totuși va trăi, pentru că, în ciuda vieții cerești și spirituale pe care i-o voi transmite sufletului său din acest moment, la vremea potrivită, și el va fi înviat din morți de Mine, chiar și în trup.

Pentru că învierea lui Lazăr este preambulul învierii obștești a tuturor oamenilor, din acest motiv Hristos l-a înviat pe Lazăr din morți după patru zile de la moartea sa, pentru a arăta astfel învierea comună din cele patru elemente care constituie corpul omenesc , și anume, pământul, aerul, apa și focul, după cuvântul Sfântului Chiril al Alexandriei, care interpretează cuvintele Martei, sora lui Lazăr: „Doamne, deja miroase, că este a patra zi” (Ioan 11:39).

Cu alte cuvinte, moartea naturală denotă fără îndoială stricăciunea pe care o suferă forma fizică a omului creat, spre deosebire de moartea în Hristos, care este moartea nestricăciunii, și anume moartea eliberării din moartea robiei, și anume a stricăciunii  păcatului. Moartea eliberării este moartea vieții veșnice și a fericirii. “Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan 11:26), spune Domnul.

Comentând cuvintele de mai sus ale Domnului, Sfântul Chiril al Alexandriei spune: “Cel care crede în El (Hristos) are viața veșnică în vremurile viitoare, în fericire și în nestricăciune totală”.

Sf. Ioan Evanghelistul spune: „Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi” (Ioan 12:1). „A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este Cel Ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!” (Ioan 12: 12-13).

Acești oameni au făcut acest lucru, devenind martori oculari ai minunii învierii lui Lazăr din morți, după cum spune Sfântul Chiril al Alexandriei: „fiind mai deprinse să creadă, mulțimile mari l-au întâmpinat pe Hristos lăudându-l cu ramuri de finic ca pe cel care a biruit moartea “.

Pe același Hristos, care a cucerit moartea, suntem chemați să-L întâmpinăm, dragi frați și surori, cu ramurile spirituale de finic ale credinței și pocăinței, dacă vrem să devenim comunicatori și părtași ai izbăvirii din corupția păcatului.

Și, împreună cu imnograful Bisericii, să spunem: „Pe Lazăr cel mort de patru zile l-ai înviat, Hristoase, din iad, mai înainte de moartea Ta, sfărâmând puterea morții, și printr-unul iubit mai înainte vestind slobozirea tuturor oamenilor din stricăciune. Pentru aceasta, închinându-ne Stăpânirii Tale celei atotputernice, grăim: Bine ești cuvântat,  Mântuitorule, miluiește-ne pe noi”.

Sfânta Liturghie a fost urmată de o procesiune la Mormântul lui Lazăr, condusă de ÎPS Arhiepiscop Filumen al Pellei, care a citit la mormânt Evanghelia despre Învierea lui Lazăr după Sfântul Ioan.

Apoi a avut loc o vizită a Soborului Arhieresc la Primăria din Betania și masa de prânz oferită de Stareța Mănăstirii din Betania, Maica Eupraxia.

  1. La Muntele Măslinilor

De asemenea, învierea lui Lazăr a fost sărbătorită pe Muntele Măslinilor, datorită apropierii sale de Betania. Seara s-a făcut Vecernia la Altarul Înălțării Domnului cu slujba Pavecerniței și o procesiune spre Biserica Mica Galilee (Galili Viri), oficiată de ÎPS Arhiepiscop Teodosie al Sevastiei, unde s-a citit Evanghelia dimineață, în prezența Preafericitului. Apoi, procesiunea a revenit la Altarul înălțării.

Dimineața, Sfânta Liturghie a fost oficiată de ÎPS Arhiepiscop Teodosie al Sevastiei, răspunsurile la strană fiind date de protopsaltul de la Biserica Sfântului Mormânt, Constantinos Spyropoulos, și de corul de la Catedrala Sf. Iacov, în prezența creștinilor locali și a pelerinilor.

Din partea Secretariatului–General

httpv://youtu.be/6SSesbfCFJA