GRUPĂRI RADICALE ALE COLONIȘTILOR LANSEAZĂ O OFENSIVĂ MEDIA ÎMPOTRIVA PATRIARHULUI TEOFIL AL III-LEA

Săptămâna trecută Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil III a participat la cea de-a doua întrunire ministerială organizată de Departament de Stat pentru Avansarea Libertății Religioase, la Washington, DC. Preafericirea Sa a participat însoțit de o delegație eclezială din Ierusalim reprezentând cele trei familii ale Bisericii (familiile ortodoxă, catolică și protestantă). Preafericitul a folosit această ocazie pentru a aduce la cunoștința membrilor administrației americane și a altor lideri religioși prezenți problema Porții Jaffa.

Întrucât Patriarhia continuă eforturile legale de a obține anularea în justiție a presupusei vânzări a proprietăților de la Poarta Jaffa deoarece s-au făcut prin corupție, a salutat  eforturile tuturor oamenilor de bună credință din întreaga lume care urmăresc o rezoluție pozitivă în această chestiune care este absolut crucială nu doar pentru creștinii din Țara Sfântă, ci pentru toți creștinii din lume.

Susținătorii grupării Ateret Cohanim au lansat o campanie media împotriva Preafericitului Teofil III și au început să depună eforturi pentru a submina cazul Patriarhiei, afirmând că acesta este opus statului de drept. Categoric, acesta este un neadevăr; bătălia legală continuă a Patriarhiei demonstrează că a respectat permanent procedurile legale.

Dimpotrivă, acțiunile grupării Ateret Cohanim demonstrează ignorarea statului de drept, mai întâi prin mita promisă pentru a obține proprietățile și, mai recent, prin încercarea de a evacua chiriașii de la Poarta Jaffa, în ciuda afirmațiilor sale publice că nu a intenționat să facă aceasta.

Din partea Secretariatului-General
TUNDEREA UNUI NOU CĂLUGĂR LA PATRIARHIE

Tunderea întru monahism a fratelui începător Vasile, care ajută la Biserica Sfântului Mormânt, a avut loc la paraclisul Rusaliilor din Patriarhie joi după-amiază, pe 19 iulie / 1 august 2019.

Slujba tunderii a fost oficiată de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, în prezența Părintelui Schevofilax, ÎPS Arhiepiscop Isidor al Hierapolei, a Părintelui Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, ÎPS Arhiepiscop Metodie al Taborului, ÎPS Arhiepiscop Dimitrie al Lyddei, Secretarul Sfântului Sinod, a ÎPS Mitropolit Ioachim al Helenoupolei și a altor Părinți Aghiotafiți, a Arhimandriților Bartolomeu și Nectarie și a Părinților slujitori ai Bisericii Sfântului Mormânt. Călugărul proaspăt tuns în monahism și-a păstrat numele de la botez, Vasile.

După citirea rugăciunii pentru călugări și finalizarea tunderii, Preafericitul S-a adresat noului călugăr lăudându-l pentru slujirea sa smerită și dreaptă la Biserica Sfântului Mormânt și încurajându-l să continue această slujbă, urmând exemplul Sfântului Vasile cel Mare, al cărui nume îl poartă, și al surorii sale Sf. Macrina, a cărei pomenire o facem astăzi.

Din partea Secretariatului General

httpv://youtu.be/i5kgiEx2r5Q

 
PLECAREA DIN VIAȚA ACEASTA A AGHIOTAFITULUI GHERASIM

Egumenul Sfintei Mănăstiri de pe Muntele Carantania, Arhimandritul Gherasim Selalmatzidis, a murit marți dimineață, pe 17/30 iulie 2019, la Sfânta Mănăstire Sf. Gherasim din Iordania, unde a fost tratat în special pentru bătrânețe în ultimele luni, prin grija Patriarhiei și prin sârguința egumenului de acolo, Arhimandritul Hrisostom.

Răposatul, un aghiotafit autentic, s-a alăturat Frăției Sfântului Mormânt ca adult și, după ce a primit schima monahală și preoția, a slujit în diferite posturi ale Patriarhiei și a fost egumen pe Muntele Carantania timp de mai mulți ani. Trăind pe munte și având o dietă frugală, a oferit contribuțiile financiare ale pelerinilor și propriile sale proprietăți pentru renovarea completă a Mănăstirii Muntelui Carantania și a celei a Sfântului Ioan Botezătorul de pe râul Iordan.

Slujba înmormântării, în după-amiaza zilei în care a plecat la Domnul, a fost oficiată de Preafericitul Părinte și Patriarh al Ierusalimului Teofil, cu participarea Arhiepiscopilor Aghiotafiți, a monahilor și a laicilor. Necrologul a fost citit de către Părintele Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, după cum urmează:

„Preafericite Părinte și Stăpâne,

Cuvioși Părinți,

Iubiți frați și surori întru Hristos,

Plecarea din viața a iubitului nostru frate întru Hristos Arhimandritul Gherasim, Egumen al Sfintei Mănăstiri de pe Muntele Carantania, ne-a amintit de cuvintele Sfântului Pavel: „Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Evrei 13:14). Și „noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră” ar trebui să fim aliniați și orientați spre venirea finală a Împărăției Cerurilor, care ne-a fost dată prin Iisus Hristos, Care S-a întrupat, a fost răstignit și a înviat. Prin Crucea și Învierea Sa, moartea nu mai stăpânește asupra noastră. Acest mesaj mântuitor și plin de nădejde în Hristos a atras sufletul celui răposat, fratele nostru Arhimandritul Gherasim.

A venit în Țara Sfântă la o vârstă adultă din orașul natal Salonic și s-a alăturat Patriarhiei Ierusalimului și Frăției Aghiotafite, a primit preoția, a lucrat în Departamentul de Finanțe cu transparență financiară și, fiind alpinist, a fost chemat de Domnul nostru Iisus Hristos să slujească pe Muntele Carantania în condiții aspre, acolo unde Domnul a fost ispitit și a biruit toate ispitele, mângâindu-ne și dându-ne curaj să ne biruim propriile ispitele. A slujit acolo mulți ani și, fiind frugal, a oferit toate contribuțiile financiare pe care le-a primit de la pelerini pentru renovarea completă a Sfintei Mănăstiri de pe Muntele Ispitirii și pentru restaurarea Sfintei Mănăstiri a Sf. Ioan Botezătorul de pe râul Iordan. Îl rugăm pe Domnul să îi socotească aceste fapte bune și să-l ierte pentru orice păcat pe care l-ar fi săvârșit ca om și să-l așeze în ținutul celor vii, împreună cu cei drepți, umplându-l cu Lumina Sa Trinitară.

Frăția Aghiotafită le mulțumește celor care i-au cinstit memoria prin participarea la înmormântare și egumenului Sfintei Mănăstiri Sf. Gherasim, Arhimandritul Hrisostom, pentru îngrijirile oferite răposatului cu devotament, în ultimele luni ale vieții sale.

Veșnica pomenire! ”

Frăția Aghiotafită adresează condoleanțe rudelor sale din lume.

Fie ca pomenirea lui să fie veșnică!

Din partea Secretariatului-General
VIZITA MINISTRULUI DE EXTERNE AL GRECIEI LA PATRIARHIE

În după-amiaza zilei de duminică, 15/28 iulie 2019, Ministrul de Externe al Greciei, domnul Nikolaos Dendias, aflat într-o vizită de o singură zi în Israel, a vizitat Patriarhia împreună cu un grup de colaboratori de-ai săi, printre care s-au aflat fostul ambasador al Greciei în Israel, domnul Lukakis, și fostul atașat al Ambasadei, domnul Ghennimatas, precum și ambasadorul Greciei la Tel-Aviv, domnul Ilie Iliadou și Consulul General al Greciei în Ierusalim, domnul Hristos Sofianopulos.

Excelența sa domnul Ministru și însoțitorii lui au fost primiți călduros de către Preafericirea Sa, Părintele nostru Teofil, Patriarhul Ierusalimului, împreună cu Părinții Aghiotafiți.

Cu ocazia acestei vizite, Preafericitul i-a acordat domnului Dendias distincția de Înalt Conducător al Ordinului Cavalerilor Sfântului Mormânt, ca recunoaștere a contribuției aduse neamului, Bisericii și Ierusalimului, și i-a adresat această cuvântare în limba greacă:   

„Excelența voastră, domnule Ministru de Externe al Greciei, domnule Nikolaos Dendias,

Cu deosebită bucurie, Obștea Aghiotafită și Noi personal vă primim astăzi, împreună cu colaboratorii dumneavoastră, în sânurile străvechii Patriarhii Greco-Ortodoxe a Ierusalimului.

Vizita dumneavoastră, legată de cooperarea politico-economică dintre Grecia și statele din zona mediterană de Est și, mai ales, cu Israelul, are o mare importanță, nu numai pentru siguranța și pacea din această regiune, dar și pentru menținerea prezentului regim politico-demografic și religios al Vechiului Oraș al Ierusalimului, recunoscut de către toate popoarele și religiile, fără excepție, ca oraș sfânt.

Spunem aceasta pentru că străvechea Patriarhie a Ierusalimului, cunoscută ca „Rum-Ortodoxă”, constituie un factor incontestabil în ceea ce privește nealterarea, până în prezent, a caracterul multi-cultural și multi-religios al Orașului Sfânt. 

Este de prisos să spunem că Patriarhia Ierusalimului, căreia dumnezeiasca Pronie i-a încredințat paza și slujirea, de-a lungul veacurilor, a Sfintelor Locuri din Sfânta Istorie, continuă să rămână garantul caracterului creștin al Ierusalimului care este considerat Capitala spirituală a lumii.

În această calitate, de garant al caracterului creștin al Vechii Cetăți a Ierusalimului, Patriarhia noastră, care reprezintă bine-credinciosul neam al Ortodocșilor lumii elene, dar și neamul nostru, fac apel, împreună cu alte Comunități și Biserici Creștine, către Excelența Sa, Prim-ministrul Greciei, domnul Kiriakos Mițotakis, și către dumneavoastră personal, domnule Ministru, pentru a depune eforturi politice sau diplomatice adresate Excelenței Sale Prim-Ministrul Israelului, domnul Beniamin Netanyahu, spre a evita invadarea și ocuparea de către cunoscuta organizație extremistă Ateret Cohanim, a cunoscutelor hoteluri „Imperial” și „Petra”, de la Poarta lui David / Jaffa, proprietate a Patriarhiei noastre. 

Fiind încredințați de susținerea deplină a respectabilului nostru Guvern grec și a dumneavoastră personal, domnule Ministru, vă rugăm să primiți distincția Ordinului Monahilor Râvnitori, adică al Obștii Aghiotafite.

Facem aceasta în semn de recunoștință față de evlaviosul popor grec, față de guvernul său și față de respectabilul Ministru de Externe, precum și față de reprezentanții săi diplomatici aflați aici. Vă mulțumim!”.

Emoționat, domnul Ministru I-a mulțumit Preafericitului și s-a angajat să-și continue lupta pentru Biserică și pentru Elenism.

Preafericitul le-a oferit, de asemenea, domnului Ministru și însoțitorilor săi icoana Maicii Domnului Ierusalimița și a Sfântului Mormânt și i-a dat binecuvântarea Sa pentru reușita noi sale activități guvernamentale, iar domnul Ministru I-a oferit Preafericitului un suvenir de argint macedonian.

Din partea Secretariatului General

httpv://youtu.be/-amNaIv5C2U
ANULAREA COBORÂRII ÎN RANG A MONAHULUI IRINEU (FOSTUL PATRIARH AL IERUSALIMULUI)

Sfântul Sinodul al Patriarhiei Ierusalimului, prezidat de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, la a 110-a întâlnire din 12/25 iulie 2019, a înlăturat în mod unanim coborârea statutului Monahului Irineu și i-a înapoiat funcția arhierească, pe care a deținut-o anterior, și gradul de Fost Patriarh al Ierusalimului, atribuindu-i astfel tot respectul datorat Funcției Sale.

Sfântul Sinodul a luat această decizie din motivele menționate în textul următor:„Întrucât orânduiala continuă, a tuturor lucrurilor în Biserică, după reguli, construiește și promovează pacea, în care Duhul lui Dumnezeu, „care constituie instituția Bisericii” se odihnește, și întrucât sfintele canoane au fost adoptate de Sfinții Părinți „pentru vindecarea patimilor și lecuirea sufletelor ”, prin urmare și pentru dispariția oricărei acțiuni pătimașe și egoiste potrivnice unității trupului Bisericii, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, urmând canoanele cum se cuvine, în spiritul principiilor canonice menționate anterior, a luat decizia degradării Patriarhului Ierusalimului Irineu, cu mare întristare, în urmă cu paisprezece ani, și de atunci a fost trecut în rândul monahilor. Cu toate acestea, Sfântul Sinod nu a încetat niciodată să arate un interes viu față de bunăstarea fratelui nostru menționat, cu multă răbdare, și din acest motiv a făcut neîncetat rugăciuni către Dumnezeu pentru el.

Întrucât starea de sănătate a fratelui nostru întru Hristos s-a deteriorat recent, Sfântul Sinod, luând seama la poruncile lui Dumnezeu și acționând cu iubire de oameni, după autoritatea „care este deținută de Cel care vindecă după știința medicinei duhovnicești” hotărăște în unanimitate îndepărtarea coborârii în rang care i-a fost impusă fratelui nostru Irineu, rugându-se fierbinte „ Domnului fiecărui principiu și autorități ” să-i dăruiască lui și nouă tuturor harul Preasfântului și de Viața-Dătătorului Mormânt”.

Sfântul Sinod i-a delegat pe Părintele Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, și pe Secretarul Sfântului Sinod, ÎPS Arhiepiscop Dimitrie al Lyddei, ca să anunțe această decizie fostului patriarh Irineu care, din grija Patriarhiei, a fost recent internat la Spitalul Francez din Ierusalim și este în prezent îngrijit la Sfânta Mănăstire a Sfântului Gherasim de la Iordan.

Din partea Secretariatului-General
PREAFERICITUL PATRIARH TEOFIL AL III-LEA ARE O SERIE DE ÎNTRUNIRI ÎN WASHINGTON, D.C. PENTRU A DISCUTA PROBLEMA PORȚII JAFFA

Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh Teofil al III-lea a avut o serie de întâlniri cu politicieni americani, lideri religioși și ai societății civile, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la amenințările cu care se confruntă prezența creștină în Țara Sfântă și mai ales în Ierusalim. Aceste riscuri au crescut odată cu creșterea probabilității ca proprietățile de la Poarta Jaffa să fie preluate de coloniști după decizia nelegală a Curții Supreme de a permite organizației Ateret Cohanim să facă acest lucru.

Preafericitul Patriarh Teofil al III-lea a condus o delegație din Țara Sfântă reprezentând cele trei familii ale Bisericii (familiile ortodoxă, catolică și protestantă) pentru a promova conceptul de unitate creștină și acțiunea creștină comună în fața provocărilor cu care se confruntă prezența creștină în Țara Sfântă, lucrând în același timp pentru a îmbogăți interacțiunea dintre Bisericile din Ierusalim și factorii de decizie din SUA.

Preafericitul Teofil al III-lea și delegația însoțitoare au participat la o conferință a miniștrilor de externe pentru promovarea libertății religioase, care a avut loc la Washington, D.C., cu participarea a zeci de miniștri de externe din întreaga lume. Preafericitul S-a întâlnit cu miniștri și cu diverse personalități politice, informându-i asupra situației din Ierusalim și asupra situației locurilor sfinte creștine și musulmane care suferă de încălcări din partea grupărilor radicale ale coloniștilor. Părintele și Patriarhul nostru a informat, de asemenea, miniștrii despre ultimele evoluții privind proprietățile de la Poarta Jaffa, cerându-le să încurajeze guvernul israelian să închidă  acest dosar care reprezintă o amenințare existențială pentru creștinii din Ierusalim.

Preafericitul Patriarh al Ierusalimului s-a întâlnit, de asemenea, cu oficiali de la Casa Albă, din Departamentul de Stat, Biroul Internațional al Libertății Religioase, USAID și cu un număr mare de membri ai Senatului și ai Casei Reprezentanților, unde a prezentat importanța proprietăților de la Poarta Jaffa și impactul pe care îl au asupra prezenței creștine din Ierusalim și asupra pelerinilor creștini, deoarece aceasta este intrarea principală spre Biserica Sfântului Mormânt, de sute de ani, precum și intrarea principală spre Cartierul Creștin, mănăstirile și instituțiile ecleziastice în general. Patriarhul Teofil a avertizat că sechestrarea de către coloniști a proprietăților de la Poarta Jaffa va avea consecințe catastrofale pentru creștinii din întreaga lume și nu numai pentru creștinii din Țara Sfântă.

Printre întâlnirile Patriarhului Teofil al III-lea din Washington, D.C. și ale delegației care l-a însoțit, s-au numărat cele cu liderii societății civile, în mod special cu conducerea universităților pentru a arăta ceea ce se întâmplă în Ierusalim. Patriarhul i-a rugat să coopereze cu Patriarhia Ierusalimului și cu celelalte biserici din Ierusalim pentru a crește gradul de conștientizare în cadrul societății americane a pericolelor care amenință prezența creștină și a atacurilor asupra locurilor sfinte creștine și islamice.

Din partea Secretariatului General

 
PREAFERICITUL TEOFIL III SE ÎNTÂLNEȘTE CU LIDERI BISERICEȘTI PENTRU A DISCUTA PROVOCĂRILE PREZENȚEI CREȘTINE ÎN IERUSALIM

Preafericitul Părinte al  nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil III s-a întâlnit la Washington D.C. cu lideri bisericești influenți din Statele Unite ale Americii pentru a discuta mijloacele de susținere a prezenței creștine autentice în Țara Sfântă în general și în Ierusalim în special.

Preafericirea Sa a considerat întâlnirea în sine drept un pas pozitiv către întărirea organizației Comunității Internaționale a Sfântului Mormânt [ICoHS], care lucrează la construirea și consolidarea legăturii de pace între creștinii din Țara Sfântă și frații și surorile lor din întreaga lume.

Preafericitul Teofil III a prezentat informații recente referitoare la proprietățile Bisericii de la Poarta Jaffa (Hotelurile Imperial și Petra) care alcătuiesc intrarea în Cartierul Creștin al Vechiului Ierusalim. Preafericitul a spus: „Probabila preluare a clădirilor de acolo, de către un grup radical, dacă nu va fi curmată, va submina integritatea și va compromite caracterul creștin al Cartierului Creștin din Orașul Vechi al Ierusalimului; va amenința și mai mult accesul pelerinilor și al comunității locale la Bisericile, școlile, serviciile de sănătate și Biserica Sfântului Mormânt. Acest lucru va schimba într-adevăr caracterul Cartierului Creștin pentru totdeauna. ”

Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului a spus că în urmă cu doi ani a primit un mandat important de la omologii săi, întâi-stătători ai Bisericilor din Ierusalim și a adăugat: „Am primit sarcina de a implica lideri politici și religioși din întreaga lume cu privire la provocările cu care creștinii se confruntă în prezent în Țara Sfântă. În calitate de lideri ai Bisericii suntem ca unul, uniți atât în Duh, cât și în preocuparea crucială pentru Biserică și pentru comunitățile noastre. ” Mai mult, Preafericitul Teofil III a subliniat că există o provocare clară și actuală la existența continuă a comunității creștine în Țara Sfântă și numai prin întărirea legăturilor de pace cu „frații și surorile noastre din întreaga lume vom putea înlătura această amenințare existențială din regiunea noastră iubită.”

Preafericitul a informat publicul că creștinii din Ierusalim se confruntă cu multiple amenințări datorită naturii fragile a politicii care face din Biserici o țintă ușoară pentru politicienii care urmăresc voturi rapide. El a adăugat: „Pe acest fundal politic sunt probleme practice, printre care profanarea și vandalismul Bisericilor și intimidarea din partea grupurilor radicale.”

Din partea Secretariatului General

 

 

 
PREAFERICITUL PATRIARH OFERĂ MEDALII MEMBRILOR CORULUI COMUNITĂȚII DIN BEIT SAHOUR

În seara sărbătorii Înălțării, pe 24 mai / 6 iunie 2019, la ceremonia de la Hotelul Paradise de lângă Mormântul Rahelei, care aparține creștinului de rit greco-ortodox Athanasios Abu-Aeta, Preafericitul Părinte și Patriarh al Ierusalim a acordat medalii celor 7 membri ai corului din comunitatea Beit Sahour, care s-au distins de câțiva ani prin păstrarea și cultivarea muzicii bizantine tradiționale. La ceremonie au participat Consulul General al Greciei în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos, ÎPS Mitropolit Hrisostom din Patra, duhovnicul de la Sfântul Sava cel Sfințit, Arhimandritul Evdochim, egumenul de la Mănăstirea Păstorilor și de la Beit Jalla, Arhimandritul Ignatie, Preotul Issa Mousleh și Pr. Sava Her, preoți din comunitatea de la Beit Sahour și mulți membri ai Parohiei din Beit Sahour, precum și rudele celor distinși cu Ordinul de Stavrofori ai Sfântului Mormânt.

Membrii distinși ai corului, domnul Hanna Judeh, domnul Elias Andraos Banoura, domnul Kareem Saliba Kokali, domnul George Bassil Abu Etah, domnul Raed Nasri Al Atrash, domnul Khader Ibrahim Saeed și domnul Zuneir Qumsieh I-au mulțumit Preafericirii Sale și și-au exprimat dorința de a sprijini întotdeauna Patriarhia și de a promova studiul muzicii bizantine, îngerești și cerești.

Mulțumind gazdei ceremoniei și proprietarului hotelului, domnul Abu Aeta, Preaferirea Sa i-a oferit o icoană a Maicii Domnului Ierusalimitița.

Din partea Secretariatului-General
SEMNAREA ACORDULUI ASUPRA INTEGRĂRII LUCRĂRILOR LA SFÂNTA EDICULĂ ȘI LA ROTONDA DIN JURUL SFÂNTULUI MORMÂNT

În după-amiaza zilei de luni, 14/27 mai 2019, la Mânăstirea Franciscană, a avut loc întâlnirea Înalt Preasfințitului Teofil, Patriarhul Ierusalimului, a Părintelui Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, și a Părintelui Dragoman, Arhimandritul Matei, cu Franciscanii, Custodele, Pr. Francesco Patton, Pr. Dobromiro, Pr. David, și  cu Patriarhul armean din Iersualim, Arhiepiscopul Nourhan Manougian, Starețul armenilor de la Biserica Sfântului Mormânt, Pr. Samuel și Pr. Gurion, pentru semnarea acordului pentru încheierea lucrărilor de întreținere și restaurare a Sfintei Edicule și a Rotondei, la doi ani de la finalizarea lucrărilor de întreținere și restaurare a Sfintei Edicule, sub îndrumarea tehnică a Universității Tehnice din Atena.

Preafericitul nostru Părinte și Patriarh al Ierusalimului Teofil a ținut următorul discurs despre semnarea acestui acord.

“Cuvioase Părinte,

Preafericirea Voastră,

Dragi frați,

Este o mare binecuvântare pentru noi să fim în acest loc foarte special, și o mare binecuvântare că suntem pe punctul de a semna confirmarea a ceea ce a fost menționat în în documentele voastre, și anume confirmarea inițiativei luate acum câțiva ani de a restaura Sfânta Ediculă  a Sfântului Mormânt.

Este adevărat că inițiativa noastră comună și asocierea noastră și acțiunea  de a lucra împreună la restaurarea Sfintei Edicule a Sfântului Mormânt, care, aș putea spune, a deschis o nouă etapă în istoria  noastră,în cooperarea  noastră, în co-existența noastră și, mai presus de toate, în misiunea  noastră  și ca mărturie a Sfântului Oraș al Ierusalimului și bineînțeles a Locurilor Sfinte, a căror Cunună este Sfântul Mormânt. După cum ați spus și dumneavoastră,acesta a devenit destinația principală nu doar pentru pelerinii noștri creștini, dar și destinația tuturor celorlalți vizitatori și a pelerinilor care nu sunt creștini.

Astăzi este o zi foarte specială într-adevăr, nu doar pentru Comunitățile noastre, care sunt responsabile de custodia Locurilor Sfinte, dar este important pentru Sfântul Oraș al Ierusalimului pentru că oricine își dă seama acum și recunoaște faptul că dacă  Ierusalimul își păstrează caracterul creștin, aceasta depinde și de noi. Prin urmare, misiunea noastră este una foarte importantă, nu doar în termeni religioși, dar și în termeni diplomatici și inevitabil, în termeni politici.

Aș dori din adâncul inimii să transmit  din partea Frăției noastre, și din partea mea personal, mulțumirile și aprecierea noastră, și sperăm și ne rugăm ca această inițiativă nu doar să restaureze fundația și pavajul Sfântului Mormânt, dar să ducă și la finalizarea restaurării Sfântului Mormânt, care a început cu mulți ani în urmă. Și cred ca va duce Sfântul Mormânt într-o nouă eră , într-o etapă nouă, pentru  că până acum , datorită lucrărilor de restaurare în curs de desfășurare, neîndoielnic  Sfântul Mormânt suferă din punct de vedere al sfințeniei, sanctității și cinstirii sale. Dar prin finalizarea lucrărilor de restaurare, Sfântul Mormânt își va regăsi splendoarea.

Și trebuie să vă asigur că echipa noastră tehnică este pregătită să se alăture echipei voastre tehnice, și , de asemenea, echipei tehnice a fraților noștri armeni. Și suntem pregătiți în orice mod posibil, să ne aducem contribuția, astfel încât lucrările să se deruleze fără probleme, așa cum s-a întâmplat cu restaurarea Sfântului Mormânt.

Vă mulțumesc foarte mult! Christos Anesti! Hristos a înviat!

Din partea Secretariatului General
PREȘEDINȚII DEPARTAMENTULUI SOCIETĂȚII IMPERIALE PALESTINIENE AU VIZITAT PATRIARHIA

În dimineața zilei de vineri, 4/17 mai 2019, aproximativ 20 de președinți ai Societății Imperiale Palestiniene din Rusia și din străinătate au vizitat Patriarhia sub conducerea d-lui Stepașin.

Grupul de reprezentanți a fost primit de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil și de Părinții Aghiotafiți.

În cadrul acestei întâlniri, dl. Stepașin I-a mulțumit Preafericirii Sale în numele Societății pentru delegația din ziua anterioara care a dus Mesajul său la hotelul Serghei, mesaj care a fost citit de ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, Părintele Secretar General.

Dl. Stepașin L-a informat pe Preafericitul Părinte despre activitatea Societății pentru ajutorarea creștinilor nevoiași din Țara Sfântă și în special pentru creștinii suferinzi din Siria, și cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la înființarea Societății, I-a oferit Premiul Suprem al Societății.

Preafericitul i-a mulțumit d-lui Stepașin pentru premiu și întâlnire, informându-l in același timp asupra activităților Patriarhiei pentru sprijinul moral și material oferit creștinilor nevoiași din Țara Sfântă, precum și asupra recentei înființări a COMUNITĂȚII INTERNAȚIONALE A MORMÂNTULUI SFÂNT (ICOHS), care servește scopului de a ajuta la păstrarea „Status Quo-ului in Jerusalem”.

Preafericitul Părinte a făcut referire și la numeroase alte activități ale Patriarhiei pentru încurajarea prezenței creștine în Țara Sfântă și a încheiat oferind d-lui Stepașin o icoană în relief a Ierusalimului, având în centru Biserica Sfântului Mormânt, iar membrilor delegației le-a oferit suveniruri din Ierusalim ca binecuvântări.

 

Din partea Secretariatul General