ANULAREA COBORÂRII ÎN RANG A MONAHULUI IRINEU (FOSTUL PATRIARH AL IERUSALIMULUI)

Sfântul Sinodul al Patriarhiei Ierusalimului, prezidat de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, la a 110-a întâlnire din 12/25 iulie 2019, a înlăturat în mod unanim coborârea statutului Monahului Irineu și i-a înapoiat funcția arhierească, pe care a deținut-o anterior, și gradul de Fost Patriarh al Ierusalimului, atribuindu-i astfel tot respectul datorat Funcției Sale.

Sfântul Sinodul a luat această decizie din motivele menționate în textul următor:„Întrucât orânduiala continuă, a tuturor lucrurilor în Biserică, după reguli, construiește și promovează pacea, în care Duhul lui Dumnezeu, „care constituie instituția Bisericii” se odihnește, și întrucât sfintele canoane au fost adoptate de Sfinții Părinți „pentru vindecarea patimilor și lecuirea sufletelor ”, prin urmare și pentru dispariția oricărei acțiuni pătimașe și egoiste potrivnice unității trupului Bisericii, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, urmând canoanele cum se cuvine, în spiritul principiilor canonice menționate anterior, a luat decizia degradării Patriarhului Ierusalimului Irineu, cu mare întristare, în urmă cu paisprezece ani, și de atunci a fost trecut în rândul monahilor. Cu toate acestea, Sfântul Sinod nu a încetat niciodată să arate un interes viu față de bunăstarea fratelui nostru menționat, cu multă răbdare, și din acest motiv a făcut neîncetat rugăciuni către Dumnezeu pentru el.

Întrucât starea de sănătate a fratelui nostru întru Hristos s-a deteriorat recent, Sfântul Sinod, luând seama la poruncile lui Dumnezeu și acționând cu iubire de oameni, după autoritatea „care este deținută de Cel care vindecă după știința medicinei duhovnicești” hotărăște în unanimitate îndepărtarea coborârii în rang care i-a fost impusă fratelui nostru Irineu, rugându-se fierbinte „ Domnului fiecărui principiu și autorități ” să-i dăruiască lui și nouă tuturor harul Preasfântului și de Viața-Dătătorului Mormânt”.

Sfântul Sinod i-a delegat pe Părintele Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei, și pe Secretarul Sfântului Sinod, ÎPS Arhiepiscop Dimitrie al Lyddei, ca să anunțe această decizie fostului patriarh Irineu care, din grija Patriarhiei, a fost recent internat la Spitalul Francez din Ierusalim și este în prezent îngrijit la Sfânta Mănăstire a Sfântului Gherasim de la Iordan.

Din partea Secretariatului-General
HOTĂRÂRI ALE SFÂNTULUI SINOD AL PATRIARHIEI IERUSALIMULUI

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, prezidat de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, pe 31 mai / 13 iunie 2019, a discutat diferite aspecte ale Patriarhiei și a hotărât următoarele:

 1. L-a numit pe arhimandritul Partenie egumen al Altarului de la Tiberia.
 2. L-a numit pe arhimandritul Artemis egumen în Haifa, în nordul Israelului, pentru comunitatea arabă ortodoxă aflată acolo și persoană responsabilă de credincioșii vorbitori de limbă rusă.
 3. S-a hotărât acordul cadru specific pentru atribuirea unei părți a terenului din partea de sud a clădirii turnului Sf. Sava din Beit-Sahour pentru construirea unui spital de către Autonomia Palestiniană.
 4. A hotărât ca lucrările de conservare a iconostasului sculptate în lemn din Bazilica Nașterii Domnului din Betleem să fie încredințate echipei de experți ARTIS GILDING AND RESTORING condusă de domnul Ioannis Tsiorvalas, lucrări care vor fi finanțate de Reprezentantului Patriarhiei, ÎPS Arhiepiscop Teofilact al Iordaniei.

Din partea Secretariatului-General
HOTĂRÂRI ALE SFÂNTULUI SINOD AL PATRIARHIEI IERUSALIMULUI

Joi, 21 decembrie 2018/3 ianuarie 2019, Sfântul Sinod, prezidat de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, a luat în considerare diverse probleme ale Patriarhiei și a decis următoarele:

 1. I-a redat titlul de ierodiacon părintelui aghiotafit Synesios Voukos și Preafericirea Sa i-a citit rugăciunea corespunzătoare în Paraclisul Cincizecimii, unde sunt tunși în monahism călugării aghiotafiți.
 2. L-a numit pe Geronda Kamarasi, Arhimandritul Nectarie, vice-membru al Tribunalului Eclesial de Primă Instanță.
 3. L-a numit pe fostul ministru al Parlamentului din Iordania, doctorul Ode Kawas, în funcția de director executiv al școlilor Patriarhiei de pe malul vestic al râului Iordan.

Din partea Secretariatului General
PRAZNICUL ADUCERII MOAȘTELOR SFÂNTULUI SAVA CEL SFINȚIT

În noaptea de joi spre vineri, 12 spre 13 / 25 spre 26 octombrie, s-a prăznuit pomenirea aducerii Moaștelor Cuviosului Părintelui nostru Sava cel Sfințit din Veneția la Ierusalim în anul 1965.

            Privegherea de toată noaptea pentru pomenirea acestui eveniment – prima după mutarea Moaștelor Cuviosului Sava în noua raclă, la inițiativa și prin grija Mitropolitului Nicolae de Mesoghia și Lavreotiki și a celor care au contribuit împreună cu el – a fost condusă de Părintele Nostru Teofil Patriarhul Ierusalimului, având ca împreună-liturghisitori pe Preasfințitul Aristarh Arhiepiscopul Constantinei,  Preasfințitul Filumen Arhiepiscopul Pellei și pe Preasfințitul Ioachim Mitropolitul Elenupolei, Ieromonahi Aghiotafiți, Preoți arabi și pe Arhidiaconul Marcu. Au cântat în strana dreaptă în limba greacă Protopsaltul Constantin Spiropoulos și Părinți savaiți, iar în strana stângă, în limba arabă, Arhimandritul Filotei împreună cu corul său. La slujbă au participat Părinții savaiți și credincioși ortodocși din diferite țări și din satul Păstorilor, din Betleem și din Bet Jala.

Către această bine-credincioasă adunare venită la Praznic Preafericitul a adresat această cuvântare în limba greacă:

Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul; Domnul păzește toate oasele lor, niciunul din ele nu se va zdrobi.” (Psalmul 33, 18-19)

Iubiți Părinți sfințiți și frați,

Credincioși creștini,

Dreptul lui Dumnezeu Sava cel Sfințit ne-a adunat pe toți în minunata sa Lavră, ca să prăznuim cu Doxologie și Euharistie, aducerea din Apus a sfintelor sale Moaște întregi nestricate în locul nevoinței lui și, de asemenea, ca să sărbătorim mutarea de curând a Moaștelor sale în această frumoasă raclă nouă de argint.

Mari cu adevărat, iubiții mei, și minunate sunt lucrurile Domnului Dumnezeu Atotțiitorul, drepte și adevărate sunt căile Lui, ale Împăratului neamurilor (Cf. Apocalipsa 15, 3), după cum mărturisește Evanghelistul Ioan în Apocalipsa sa.

Pe aceste căi drepte și adevărate ale Domnului a mers Părintele nostru Cuviosul Sava, pe care Domnul l-a izbăvit din multele necazuri și încercări prin care a trecut. „Dumnezeu i-a pus la încercare (pe cei drepți) și i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur în topitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit” (Înțelepciunea lui Solomon 3, 5-6) spune Înțelepciunea lui Solomon. Iar Apostolul Petru, referindu-se la încercarea credinței în Hristos, spune: „măcar că acum ar trebui să fiți triști, încercați fiind de multe feluri de ispite pentru puțină vreme, pentru ca credința voastră încercată, mult mai de preț decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, să fie găsită spre laudă și spre slavă și spre cinste la arătarea lui Iisus Hristos” (1 Petru 1, 7).

Părintele nostru Sava a fost primit de Domnul Dumnezeul nostru „ca o jertfă de ardere întreagă” care se mistuie cu totul pe jertfelnic, iar multele încercări ale credinciosului care este jertfit se aduc lui Dumnezeu ca miros de bună mireasmă. În plus, credința drepților cea încercată în foc este găsită spre laudă, spre slavă și spre cinste în ziua Judecății, când se va arăta Domnul nostru Iisus Hristos în slavă ca Judecător.

Adevărul acestor cuvinte din Scriptură este întărit, vestit și mărturisit palpabil de Moaștele nestricate și înmiresmate aflate înaintea ochilor noștri, ale Cuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Sava cel sfințit. Aceasta este credința Părinților noștri, aceasta este credința Bisericii, aceasta este credința Creștinilor Ortodocși.

Temelia Bisericii noastre Ortodoxe, iubiții mei, este Hristos, iar Sfinții Bisericii sunt cei aleși și iubiți de Dumnezeu, după cum propovăduiește dumnezeiescul Pavel (Cf. Coloseni 3, 12).

La aceasta și noi suntem chemați de Cuviosul Părintele nostru Sava, ca să fim părtași la dreptatea Domnului nostru Iisus Hristos și următori ai Drepților și Sfinților Lui, a Căruia este slava, puterea și mila în vecii vecilor. Amin”.

După Priveghere, la revărsatul zorilor, a fost oferită agapa cu colivă în pronaos, iar apoi a avut loc masa.

La plecare, Preafericitul a trecut spre închinare pe la Mănăstirea Sfântului Teodosie Chinoviarhul.

             

Din partea Secretariatului General

httpv://youtu.be/fNEpJEPjWBw
DECIZII ALE SFÂNTULUI SINOD AL PATRIARHIEI IERUSALIMULUI

Luni, pe 25 septembrie / 8 octombrie 2018, Sfântul Sinod, prezidat de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, a discutat multe subiecte și a hotărât următoarele:

 

 1. A aprobat hirotonia domnului Tziries Mahamre ca Diacon și, în timp util, ca preot, pe seama eparhiei din Iordania.
 2. A aprobat hirotonia domnului Savvas Mahouli ca Deacon și, în timp util, ca preot, pe seama eparhiei Patriarhiei din Tarsiha.
 3. A decis oprirea de la slujire a Preotului Demetrios Mousa până când nevinovăția sa va fi dovedită.
 4. A aprobat ca Arhimandritul Modestos să facă studii postuniversitare la Universitatea din Telesalonic, cu condiția să revină în Frăția aghiotafită după studii.
 5. A aprobat hirotonia diaconului Styllianos Tsougas ca Preot, pentru a-și continua slujirea în eparhia din Qatar.
 6. L-a numit pe ÎPS Mitropolit Benedict al Philadelphiei Președinte al Tribunalului bisericesc de primă instanță, membrii Tribunalului fiind ÎPS Arhiepiscop Philoumenos al Pellei și preotul Issah Mousleh.

Din partea Secretariatului General
DECIZII ALE SFÂNTULUI SINOD AL PATRIARHIEI IERUSALIMULUI

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, în Ședința de marți, 4/17 iulie 2018, sub conducerea Preafericitului Părinte al nostru Teofil, Patriarhul Ierusalimului, a dezbătut diferite teme și a luat următoarele decizii: 

 

 1. L-a numit pe Arhimandritul Meletie egumen al Comunității greco-ortodoxe vorbitoare de limba arabă din Haifa ce ține de Patriarhie.
 2. L-a numit pe Arhimandritul Eufrosin egumen al Sfintei Mănăstiri a Sfinților Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, de lângă Poarta Sfântului Ștefan, și preot slujitor și psalt la Mormântul Maicii Domnului din Ghetsimani.
 3. L-a numit pe Arhidiaconul Marcu supraveghetor al Sfintei Mănăstiri a Sfântului Nicolae de lângă Patriarhie.

Din partea Secretariatului General
PREAFERICITUL PATRIARH AL IERUSALIMULUI PARTICIPĂ LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „RELAȚIILE CIPRU-ȚARA SFÂNTĂ”

În dimineața zilei de vineri, 26 mai / 8 iunie 2018, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului, Teofil, a sosit la Larnaka de la Tel Aviv călătorind cu compania aeriană Aegean, însoțit de Părintele Secretar General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh al Constantinei și de Arhidiaconul Marcu. Preafericirea Sa și însoțitorii au fost primiți de către reprezentantul Preafericirii Sale, Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului, Preasfințitul Episcop Christophoros al Karpasiei și Exarhul Sfântului Mormânt din Cipru, ÎPS Mitropolit Timotei al Bostrei.

Plecând de la aeroport, Preafericirea Sa a ajuns la Exarhia Patriarhiei din Nicosia, unde S-a închinat la Sfânta Biserică a Înălțării și a Sfântului ieromucenic Filumen și apoi s-a odihnit puțin.

La prânz, Preafericirea Sa a luat parte la o masă oferită în cinstea sa de ÎPS Arhiepiscop Hrisostom al Ciprului.

Seara, Preafericirea Sa a deschis lucrările Conferinței Științifice Internaționale „Relațiile Cipru-Țara Sfântă”, care a avut loc în fosta clădire a Arhiepiscopiei Ciprului, în colaborare cu Compania de Studii Cipriote, condusă de Președintele ei,  Dr. Charalambos G. Hotzakoglou și Exarhia Sfântului Mormânt, condusă de Mitropolitul Timotei al Bostrei, de vineri, 26 mai / 8 iunie 2018, până duminică, 28 mai / 10 iunie 2018. Cuvântul de deschidere a Preafericirii Sale poate fi văzută în filmul de mai jos.

La această conferință, diferiți vorbitori au prezentat diferite aspecte ale relației dintre Cipru și Țara Sfântă.

Vineri seara, după deschiderea Conferinței, ÎPS Mitropolit Timotei al Bostrei, Exarhul, a oferit o recepție în curtea Exarhiei.

După ce a binecuvântat începutul lucrărilor Conferinței, Preafericirea Sa a plecat cu  Aegean Airlines și a sosit la Tel Aviv la ora 2:00. sâmbătă dimineața, pe 27 mai / 9 iunie 2018, iar de la aeroport S-a întors la Ierusalim cu mașina.

Din partea Secretariatului-General

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

httpv://youtu.be/AnziuvPr1-4
MINISTRUL APĂRĂRII DIN CIPRU VIZITEAZĂ PATRIARHIA

Joi, pe 25 mai / 7 iunie 208, Excelența Sa Ministrul Apărării din Cipru, domnul Savvas Aggelidis, a vizitat Patriarhia, însoțit de colegii săi și de Ambasadorul Republicii Cipriote în Israel, doamna Thessalia Siambou.

Ministrul a fost primit cu căldură de Părintele nostru și Patriarhul Ierusalimului Teofil și de Părinții Aghiotafiți.

În această întâlnire a avut loc o conversație interesantă despre statutul creștinilor din Țara Sfântă care, în ciuda prigoanei, și-au mărturisit credința lor prin modul lor de viață și adesea prin sângele lor.

Preafericirea Sa l-a informat pe Ministru asupra Status Quo-ului Țării Sfinte și asupra necesității păstrării sale în contextul unei coabitări pașnice între creștini, musulmani și evrei și faptul că Familia Regală din Iordania păstrează dreptul de protecție a altarelor musulmane și creștine din Ierusalim.

Ministrul I-a oferit Preafericirii Sale o icoană placată cu argint a Maicii Domnului, numită „Apărătoarea neamului”, în timp ce Preafericirea Sa i-a oferit o icoană a Maicii Domnului Ierusalimitița și volumul Istoria Ierusalimului scris de Hrisostom Papadopoulos, precum și scrierea domnului Firogenis despre incendierea Ediculei Sfântului Mormânt din 1808. Le-a oferit, de asemenea, membrilor anturajului Ministrului binecuvântări din Ierusalim.

 

Din partea Secretariatului-General

ngg_shortcode_1_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
MITROPOLITUL TAMASOSULUI DIN BISERICA CIPRULUI VIZITEAZĂ PATRIARHIE

În dimineața zilei de marți, 23 mai / 6 iunie 2018, ÎPS Mitropolitul Isaia al Tamasosului a vizitat Patriarhia, însoțit de Cancelarul și Președintele Comunității din Analyon, domnul Mihail Herodotos, și de membri ai Sfintei Biserici a Sfintei Marina, care sărbătorește centenarului de ctitoria sa.

Înalt Preasfinția Sa și însoțitorii au fost primiți călduros de Preafericirea Sa și de Părinți Aghiotafiți.

Scopul acestei vizite a fost cererea pentru aducerea Sfintei Icoane a Maicii Domnului, numită „Frăția aghiotafită – a Muntelui Măslinilor”, care se păstrează în Sfânta Mănăstire Mica Galilee de pe Muntele Măslinilor la biserica lor din Cipru, pentru festivitățile aniversării centenare, spre întărirea spirituală și ajutorul credincioșilor locali.

Preafericirea Sa a aprobat cererea și i-a oferit ÎPS Mitropolit al Tamasosului o Icoană a Maicii Domnului și a Sfintei Edicule, iar Înalt Preasfinția Sa I-a oferit Preafericirii Sale o icoană a Sf. Apostol Andrei și a tuturor Sfinților din Rusia.

Din partea Secretariatului-General

ngg_shortcode_2_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR CONSTANTIN ȘI ELENA LA PATRIARHIE

Duminică, pe 21 mai / 3 iunie 2018, Patriarhia i-a sărbătorit, împreună cu Sărbătoarea Tuturor Sfinților, pe Sfinții, Slăviții, de Dumnezeu încununații, Marii Împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu Apostolii, la Sfânta Biserică din Mănăstirea centrală, ca Sfinți ctitori și ocrotitori ai Bisericii Sfântului Mormânt și ai celorlalte Sfinte Altare, și ai Frăției Sfântului Mormânt.

Praznicul a fost sărbătorit prin vecernie seara, slujbă condusă de Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil, cu participarea la rugăciune a Părinților Aghiotafiți, Arhiepiscopi, Preoți și călugări, care au primit coliva în curtea Bisericii la sfârșitul slujbei.Dimineața, praznicul a fost sărbătorit cu Sfânta Liturghie, care a fost condusă de Preafericirea Sa, având drept împreună liturghisitori Ieromonahi Aghiotafiți care slujesc în această Biserică, protos fiind Arhimandritului Alexios, părintele tipicar. La slujbă au participat Consulul General al Greciei în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos, călugări, călugărițe și credincioși și pelerini locali.La sfârșitul Sfintei Liturghii, îmbrăcat în veșmintele Patriarhale, Preafericirea Sa a revenit la sediul Patriarhiei, însoțit de Părinți Aghiotafiți și de creștinii care au participat la slujbă. Fiecare a primit o pâinică de binecuvântare în drum spre Patriarhie, oferită de maica brutar Serafima.În sala de primire a Patriarhiei, Preafericirea Sa S-a adresat tuturor celor prezenți, după cum urmează:

„Întâiul tu împărat a fi creștinilor, de la Dumnezeu ai primit sceptrul, Constantine; căci ție ti s-a arătat semnul cel de mântuire, cel ce era ascuns în pământ. Cu carele și pre toți păgânii i-ai supus sub picioarele romanilor, armă nebiruită având de viață făcătoarea Cruce, Fericite, prin care te-ai și adus Dumnezeului nostru”.

Excelența Voastră,  Domnule Consul General al Greciei Christos Sophianopoulos,

Cuvioși Părinți și Frați,

Cucernici creștini și pelerini,

Sfânta Biserică a Ierusalimului cinstește și sărbătorește astăzi pomenirea Sfinților, Slăviților, Marilor Împărați încununați de Dumnezeu, Constantin și Elena, Cei Întocmai cu  Apostolii, proprietarii Preasfintelor Altare din Țara Sfântă și ctitori ai Frăției noastre Aghiotafite.

Contribuția acestor marii împărați la desființarea religiei idolilor și la biruința credinței creștine i-a făcut Întocmai cu Apostolii și Evangheliștii, Sfinții Ocrotitori ai Țării Sfinte și ctitori ai măreției duhovnicești și culturale necontestate și insurmontabile a ecumenicului „Romiosyne”.

Toți mărturisesc că scoaterea în evidență a Preasfintelor Altare și a Sfântului Mormânt de către Sfinții Constantin și Elena a stabilit prezența pe termen lung a comunităților creștine în Țara Sfântă, precum și în regiunea mai largă a Orientului Mijlociu.

Fiind recunoscători Dumnezeului trinitar Care a făcut minuni prin Sfinții Constantin și Elena Cei Întocmai cu Apostolii, am sărbătorit Sfânta Liturghie în mulțumiri aduse în Biserica Monahală și Patriarhală care le poartă numele și ne-am rugat pentru Frăția Aghiotafită, pentru continuarea misiunii sale plăcute lui Dumnezeu și biruința păcii în regiunea noastră încercată, prin mijlocirile Preabinecuvântatei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria și prin rugăciunile Sfinților, Cinstiților și Întocmai cu Apostolii Constantin și Elena, pe care îi pomenim astăzi. Amin. La mulți ani.

La prânz a fost o masă festivă monahală.

Din partea Secretariatului-General

ngg_shortcode_3_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

httpv://youtu.be/6zeq8XIaR0U