DEZMINȚIRE A INFORMAȚIILOR PUBLICATE DE AGENȚIA ROMFEA.GR NEWS

Patriarhia Ierusalimului respinge afirmațiile neîntemeiate și imorale publicate de Romfea.gr, pe care Agenția le publică în mod fără reverență pentru a profita de starea de sănătate a fostului Patriarh al Ierusalimului Irineu, spre beneficiul propriu al Agenției. După cum se cuvine, Frăția Aghiotafită a luat măsurile corespunzătoare și depline pentru îngrijirea sănătății sale.

 

Din partea Secretariatului General
ANUNȚ AL SITE-ULUI PATRIARHIEI IERUSALIMULUI

De luni 4/17 iulie până joi, 7/20 iulie 2017, Preafericitul Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului Teofil va călători în SUA pentru a participa ca invitat la conferința cu titlul „Responsabilitatea liderilor religioși la construirea păcii în Orientul Mijlociu”, organizată de Reprezentanța Națiunilor Unite pentru Alianța Civilizațiilor / UNAOC din New York.

Detalii despre acest subiect vor fi anunțate de site-ul Patriarhiei.

Din partea Secretariatului-General  

 
ANUNȚ

Personalul care se ocupă de site-ul Patriarhiei dorește să informeze pelerinii cucernici veniți în Țara Sfântă că nu avem obligația de a-i informa despre cazare în camere ale Patriarhiei sau în Sfintele Mănăstiri aflate în jurisdicția Patriarhiei. Obligația aceasta revine agenților de turism care organizează turul pelerinilor. De aceea, rugăm pelerinii să nu insiste în această privință pe lângă personalul care se ocupă de site-ul Patriarhiei.

Din partea Secretariatului-General
ANUNȚ REFERITOR LA VIZITA PREA FERICITULUI PATRIARH ÎN RUSIA

De vineri,  5/18 noiembrie 2016 până duminică, 7/20 noiembrie 2016, Prea Fericitul Teofil, Părinte al nostru și Patriarh al Ierusalimului, va face o vizită în Patriarhia Moscovei, fiind invitat la sărbătorirea aniversării a 70 de ani de către Prea Fericitul Patriarh Kiril al Moscovei și al întregii Rusii. Mai multe amănunte vor fi disponibile pe durata vizitei.

Din partea Secretariatului General 
POSTUL DE RADIO AL PATRIARHIEI IERUSALIMULUI POATE FI ASCULTAT ACUM PE TELEFONUL MOBIL

Serviciul de administrare a site-ului Patriarhiei ar dori să anunțe că acum puteți să ascultați postul de radio al Patriarhiei Ierusalimului pe telefoane și dispozitive mobile.

Din partea Serviciului de administare a site-ului Patriarhiei Ierusalimului
MESAJ DE MULȚUMIRE ADRESAT DONATORILOR DE CĂTRE DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A SITE-ULUI PATRIARHIEI IERUSALIMULUI

Conducerea și membrii echipei care se ocupă de site-ul oficial al Patriarhiei Ierusalimului țin să adreseze mulțumiri călduroase donatorilor cu al căror sprijin financiar am achiziționat de pe piață un camcorder de înaltă definiție pentru a filma activități multiple și a răspunde cerințelor Colecției Audiovizuale, care cuprinde  înregistrări ale ceremoniilor Patriarhiei Ierusalimului.

Promovarea vieții de cinstire a lui Dumnezeu din Patriarhia Greacă Ortodoxă a Iersusalimului nu este un scop în sine dar prin transmisiuni online, accesibile de oriunde în lume, mii de credincioși pot să se transpună, cu gândul, în Sfintele Locuri de Închinare din Țara Sfântă, pe unde a pășit Domnul Nostru Iisus Hristos, și să urmărească în direct slujbele de acolo.  Din acest motiv, sprijinul oferit muncii noastre este, într-adevăr, foarte important.

Credem că înlocuirea mijloacelor audio-vizuale depășite cu soluții tehnologice noi va îmbunătăți calitatea sectorului de servicii care alcătuiesc direcția de administrare a site-ului Patriarhiei Ierusalimului, și anume portalul de știri, postul de radio și canalul de televiziune, pentru a obține rezultate uniforme și mai bune, și pentru ca să vă sosească Ierusalimul în casă mai direct și mai clar.

Am dori să credem că și alții vor urma exemplul acestor donatori, pentru a înlocui și alte echipamente depășite din biroul nostru.

Sperăm că Dumnezeu cel Înviat din Sfântul și de Viață Dătătorul Mormânt să binecuvinteze viața și munca dumneavoastră, a tuturor.

Din partea Direcției de administrarea a site-ului
BINECUVÂNTAREA PREA FERICIRII SALE TEOFIL AL III-LEA, PATRIARHUL IERUSALIMULUI, ADRESATĂ VIZITATORILOR PORTALULUI DE ȘTIRI AL PATRIARHIEI

Cititorilor

Iubiților întru Domnul, Fii ai Puținătății Noastre,

 

Moștenirea, pe de o parte, a Celor Mai Sfinte Altare, acea mărturie vizibilă a prezenței pe pământ a Proniei întrupate și mântuitoare a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu, Domnul Nostru Iisus Hristos, și, pe de alta parte, Comunitatea Ecleziastică din Țara Sfântă, continuatoare a comunității iudeo-creștine străvechi, Biserica Ierusalimului și a Palestinei, sunt mândria Patriarhiei noastre – Patriarhia Greacă Ortodoxă a Ierusalimului. De-a lungul veacurilor, ele au fost păstrate de Frăția Aghiotafită (Frăția Sfântului Mormânt) cu prețul sângelui, cu râuri de sudoare chiar, și cu sume de bani nespus de mari.

Această moștenire a Harului umple pelerinii veniți din toate colțurile lumii și îi adapă de la sfintele izvoare duhovnicești ale smereniei, pocăinței, conștiinței și dragostei lui Hristos, care se revarsă din Duhul Sfânt, din Trupul îndumnezeit al lui Hristos; ea este prezentată oamenilor cu vrednicie de către  Biserica Ierusalimului, în orice mod și cu putere deplină, spre sfințire și mântuire. Biserica Ierusalimului nu putea găsi un mijloc mai potrivit, în acest sens, decât prezentarea pe rețeaua globală de internet, prin care speră nu doar să îi familiarizeze pe credincioși cu istoria sa, în mare parte necunoscută, și cu diferitele lupte și încercări din Țara Sfântă, să sfințească simțurile vizitatorilor și partea rațională a sufletului lor prin vederea Sfintelor Altare și citirea povestirilor despre ele, ci și să faciliteze sosirea pelerinilor în Țara Sfântă și a celor care doresc să lupte împreună și să ajute Biserica Ierusalimului.

Cu voia lui Dumnezeu, acest website, rodul eforturilor dezinteresate și al trudei unor prieteni și ajutători binecredincioși ai Prea Sfântului Mormânt, primul site oficial al Bisericii Ierusalimului, va fi îmbogățit continuu cu informații referitoare la fiecare sector al vieții noastre ecleziale. Datele electromagnetice „ireale” ale tehnologiei contemporane, deși inferioare scrisului tangibil cu cerneală pe hârtie, pot totuși, în mod similar, să constituie un suport pentru înțelesuri mântuitoare care  duc la izbăvirea necreată, prin Hristos.

Fie ca Harul  și Tradiția Țării Sfinte, tezaurul Aghiotafiților, să fie un îndrumar temeinic de Viață și Credință Ortodoxă pentru toți. După cuvântul primilor călugări ierusalimiteni, Ierusalimul, Orașul Sfânt al lui Dumnezeu, este „ochiul și luminătorul întregii lumi, căci a primit cuvântul Evangheliei după cum au spus proorocii că din Sion va veni legea, și cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim.” Locuitorii lui sunt „aceia care aproape ating adevărul în fiecare zi cu propriile mâini prin aceste Locuri Preacinstite, în care s-a înfăptuit taina întrupării Dumnezeului Nostru Celui Mare și Mântuitor”[i]. Chemând în ajutor pentru noi toți harul acestor Preasfințite Locuri, vă transmitem salutările Noastre Părintești și binecuvântări Patriarhale.

În Sfânta Cetate a Ierusalimului, în luna mai a anului mântuirii 2007.

Binecuvântător înflăcărat întru Domnul

Teofil al ΙΙΙ-a
Patriarhul Ierusalimului

 

[i] Chiril de Schitopolis, Viața Părintelui Nostru, Cuviosul Sava 57.Ed. Schwartz Editions, Kyrillos von Skythopolis, Hinrichs Verlag, Leipzig 1939, p. 154.