MESAJUL DE PAȘTE DIN ANUL 2019 AL PREAFERICITULUI PATRIARH AL IERUSALIMULUI TEOFIL AL III-LEA

Prin Mila lui Dumnezeu, Patriarh al Sfintei Cetăți a Ierusalimului

și al întregii Palestine,

tuturor membrilor Bisericii, har, milă și pace

de la Preasfântul și de Viață-Dătătorul Mormânt

al lui Hristos Cel Înviat.

„Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus” (Marcu 16:6).

Femeile mironosițe care au venit în dimineața primei sâmbete să-l ungă pe Iisus cu mir, au auzit aceste cuvinte pline de bucurie și speranță de la îngerul luminos care stătea lângă mormânt.

Cuvintele îngerului au fost confirmate de vederea mormântului gol, mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc” (Ioan 20:7). Mai mult, ele au fost confirmate de vederea lui Hristos Cel Înviat. Hristos a coborât la iad prin cruce, dar iadul nu L-a ținut. Odată cu coborârea Sa la iad, Domnul i-a scos de acolo și i-a răscumpărat pe cei care fuseseră legați în iad de secole. „A stat și a strigat celor din iad, intrați din nou in rai”. „Căci, deşi a fost răstignit din slăbiciune, din puterea lui Dumnezeu este însă viu” (2 Cor. 13:4), a înviat din morți prin puterea Sa dumnezeiască și umană, și S-a arătat de mai multe ori femeilor mironosițe și ucenicilor Săi. S-a arătat în Foișorul cel de Sus în prima și a opta zi după învierea Lui (Ioan 20:19 și 26), pe drumul spre Emaus (Luca 24:15), la Ierusalim „au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei” (Luca 24:33), „nu ca duh, că duhul nu are carne şi oase” (Luca 24:39), ci cu trupul Său iluminat și slăvit, cu semnele cuielor în mâinile și picioarele Lui (Luca 24:40), întrebându-i „ Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor.” (Luca 24:41-43).

„ Cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile” (Fapte 1:3),

Apoi S-a înălțat la cer în slavă de pe Muntele Măslinilor și a trimis ucenicilor adunați în Foișorul cel de Sus „un alt Mângâietor” de la Tatăl, Duhul adevărului, și prin el a vânat întreaga lume, întemeind Biserica pe pământ.

Domnul a întemeiat Biserica drept mărturie a adevărului și a continuării misiunii Sale. Biserica, în Duhul Sfânt, ne învață despre Dumnezeu Cel Întrupat, Răstignit și Înviat. Ne învață prin cuvânt și își arată învățătura prin fapte, sfințind prin Sfintele Taine. Biserica transmite Duhul Dumnezeiesc, transformă moravurile, viața și întreaga ființă a oamenilor. Ea devine și rai și cer, așa cum spune troparul: „stând în templul slavei Tale, am zice că suntem în ceruri”. Biserica este o oază pământească, izvor al apei vii, al adevărului și al păcii, al neprihănirii, al frăției, al împăcării, al răpirii la cer și al fericirii împlinite. Îndepărtează războaiele, alungă dușmănia și unește popoarele. Biserica păstrează și protejează mediul și planeta, creația lui Dumnezeu pentru locuirea oamenilor.

Biserica Ierusalimului, ca Maică a Bisericilor, își îndeplinește misiunea de pelerinaj, misiunea pastorală și mântuitoare în locurile unde a locuit Dumnezeu, în locurile care au fost sfințite prin harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel Întrupat, Răstignit și Înviat din morți. De la ele, și mai ales de la Preasfântul și de Viață-Dătătorul Mormânt, prin aducerea jertfei fără de sânge „în noaptea mântuitoare și strălucitoare a luminoasei zi a Învierii”, ne rugăm pentru pacea întregii lumi, și mai ales pentru Orientul Mijlociu cel încercat, pentru încetarea schismelor Bisericilor și pentru unitatea Bisericii Ortodoxe în legătura păcii, și salutăm credincioșii evlavioși din toate părțile lumii pe care îi păstorim, împreună cu pelerinii cucernici, și le urăm  tuturor să aibă bucuria, puterea, nădejdea și lumina lui Hristos Cel Înviat.

 

Hristos a Înviat!

În Sfânta Cetate a Ierusalimului, PAȘTELE 2019

Cu urări Părintești și binecuvântări Patriarhale

Rugător cu râvnă pentru toți înaintea lui Dumnezeu

TEOFIL III

Patriarhul Ierusalimului

 

 
SCRISOARE DIN PARTEA SECRETARIATULUI-GENERAL AL PATRIARHIEI IERUSALIMULUI CĂTRE POSTUL ANT1 TV REFERITOARE LA CARTEA DOMNULUI ALIKAKOS

Protoc. Nr: 133

Onorați domni,

În ceea ce privește chestiunea care a apărut prin publicarea de către Ekkremes Publications a unei cărți a jurnalistului Dimitris Alikakos cu titlul ,,Mântuirea – Despre Lumina Sfântă”, declarăm următoarele:

  1. Scriitorul a vizitat Patriarhia Ierusalimului și s-a întâlnit inițial cu conducătorii ei pentru a-și satisface nevoile spirituale și apoi ca parte a unui studiu al istoriei Patriarhiei noastre.
  2. Orice interviuri video înregistrate pe care pretinde că le-a avut la dispoziție au avut loc ilegal, fără cunoștința interlocutorilor săi și, bineînțeles, fără consimțământul necesar.
  3. În înregistrările filmate care au fost distribuite, este evidentă editarea frauduloasă, pentru a extrage efectul „dorit”, fapt care, în afară de a fi condamnabil moral, este, de asemenea, verificabil ca încălcare a legii.
  4. Toate acțiunile legale necesare împotriva Google au fost deja lansate pentru a elimina înregistrările video în cauză de pe internet ca manipulare, având conținut înșelător și defăimător și sfidând oamenii și Adevărurile credinței noastre. În orice caz, ne rezervăm în mod expres dreptul legitim la acțiunile legale necesare care vor avea loc de facto.
  5. Ceea ce este scris în cartea în cauză este un produs al unor povestiri inventate de imaginația autorului, cu scopul evident de a-i stârni pe credincioșii și de a obține beneficii economice din vânzarea cărții. Alegerea punerii în circulație a cărții în cauză la momentul respectiv, în perioada Postului Mare și Sfânt, când Biserica noastră se îndreaptă spre Sfântul Paște, dovedește dincolo de orice îndoială care sunt motivele adânci ale autorului și ale editurii.
  6. Poziția oficială a Patriarhiei Ierusalimului referitoare la slujba Sfintei Lumini este aceea inclusă în programul Săptămânii Sfinte a fiecărui an, de pe site-ul Patriarhiei, din studiile Părinților Aghiotafiți și în special ale răposatului aghiotafit Kallistos Miliaras din Revista „Nea Sion” și ceea ce se deduce din Sfânta Biblie și din scrierile Părinților Bisericii.

Ierusalim, 18 martie 2019,

Cu respect,

ARISTARH

Arhiepiscopul Constantinei

Părinte Secretar-General
MESAJ AL PREAFERICITULUI PATRIARH AL IERUSALIMULUI CU OCAZIA BOBOTEZEI 2019

Iubiți Frați și Surori,

Pe măsură ce ne apropiem de Marea Sărbătoare a Epifaniei, ziua în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost botezat în râul Iordan și s-a arătat Sfânta Treime, suntem de asemenea recunoscători că în acest an, pentru prima dată în mai mult de 50 de ani, acest loc sfânt va fi curățat de minele care l-au pângărit atât de mult timp.

Pentru aceasta, suntem recunoscători angajamentului și lucrării meticuloase a Trustului HALO, precum și pentru cooperarea autorităților israeliene și palestiniene cu Bisericile. Salutăm adeziunea atâtor oameni în scopul deminării, ca semn al păcii și reconcilierii care sperăm că pot fi reproduse în întreaga Țară Sfântă și în regiunea din jur. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare să continuăm să întâmpinăm sutele de mii de pelerini care vin în fiecare an la Locul Botezului, pelerini care acum pot vizita mănăstirile noastre și pot aprecia experiența completă, așa cum era acum câteva decenii.

Locul Botezului, pe care îl numim și „Qaser al Yahud” sau „locul de trecere al evreilor”, este un punct de întâlnire între cer și pământ, cinstit de adepții religiilor avraamice din întreaga lume. Aici, în jurul râului Iordan, potrivit Noului Testament, Sfântul Ioan Botezătorul a trăit, i-a învățat și i-a botezat pe credincioși. Afundarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în aceleași ape ne permite să intrăm în duhovnicescul Ținut al Făgăduinței, adică Biserica. Prin Botez suntem îmbrăcați cu Duhul Sfânt, căci după cum spune Sfântul Apostol Pavel, „toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, sunteți deci urmașii lui Avraam, moștenitori după făgăduință” (Gal. 3: 26-29).

Ne rugăm ca, prin eforturile noastre umane de a ne reconcilia cu acest pământ sfânt pe care îl împărțim, îngrijindu-ne de această oază fizică a întâlnirii divino-umane, să ne reconciliem și unii cu alții de dragul păcii, al iubirii și al dezvoltării reciproce a tuturor popoarelor create de Dumnezeu. Fie ca Lumina Epifaniei să ne încălzească inimile și să ne lumineze mințile în acest An Nou și întotdeauna.

Cu binecuvântările Noastre patriarhale și cele mai bune urări.

Sfântul Oraș al Ierusalimului ianuarie 2019

TEOFIL AL III-LEA, PATRIARH AL IERUSALIMULUI
SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI LA PATRIARHIE

Sărbătoarea Nașterii Domnului Hristos a fost prăznuită de Patriarhie conform tradiției și tipicului de la Bazilica Nașterii Domnului și a Peșterii Primitoare de Dumnezeu din orașul Betleem duminică, pe 25 decembrie 2017/7 ianuarie 2018.

Sărbătoarea a început cu slujba utreniei la orele 22.30. în noaptea de Ajun al Crăciunului, pe 24 decembrie 2017/6 ianuarie 2018, cu intrarea prin poarta Botezului și cu primirea Vicarului patriarhal care urma să slujească, ÎPS Mitropolit Isihie de Kapitolias.

Coborârea oficială la Peștera Sfântă a început cu imnul Utreniei „Veniți, credincioșilor, să vedem unde S-a născut Hristos Mântuitorul”. Arhiepiscopii și preoții îmbrăcați în veșminte liturgice au mers înaintea procesiunii care a fost oficiată de Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil, avându-l în partea dreaptă pe Președintele Statului Palestinian, domnul Mahmoud Abbas Abu-Mazen, pe reprezentantul Majestății Sale Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, ministrul de interne, domnul Ghaleb Zu’bi, în partea stângă, și pe consulul general al Greciei în Ierusalim, domnul Christos Sophianopoulos, pe președintele Comitetului pentru afaceri religioase al statului palestinian, domnul Hanah Amire, pe Consilierul prezidențial palestinian Dl. Ziad Al-Bandak și pe alți oficiali ai statului palestinian și, pe ambele părți, alți oficiali ai forțelor guvernamentale și de poliție din orașul Betleem și reprezentanți diplomatici ai diferitelor țări.

Odată ajunși în Peștera, s-au cântat Stihoavnele, s-a citit pericopa evanghelică a Nașterii în greacă și în arabă, iar Mesajul Patriarhal de Crăciun a fost citit de către Părintele Secretarul General, ÎPS Arhiepiscop Aristarh de Constantina, după cum urmează:

“Cel ce mai înainte de Luceafăr S-a născut din Tatăl

Fără de mamă, astăzi pe pământ

S-a intrupat din tine, fără de tată.

Pentru aceasta steaua binevestește magilor;

Iar îngerii cu păstorii laudă nașterea Ta cea mai presus de fire

Ceea ce ești plină de har.”

(Condac: Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu)

 

În timpul perioadei bucuroase și glorioase a Sfintelor Doisprezece zile, Biserica, la fel de mult ca și întreaga omenire, sărbătorește un eveniment dumnezeiesc și ceresc, un eveniment care este, în același timp, splendid și minunat, ciudat și paradoxal. Sărbătorim evenimentul vizitei pașnice a lui Dumnezeu și a intervenției vindecătoare în viața omului. Biserica proclamă evenimentul Epifaniei întrupate a lui Dumnezeu în lume. Ea mărturisește că Dumnezeu, Care L-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui, l-a remodelat prin asemănarea Fiului cu omul, în conformitate cu frumusețea divină care i-a fost dată înainte de cădere. În prezența Celui Unu Născut, Fiul și Cuvântul, Dumnezeu S-a întrupat, a devenit trup, S-a făcut om. “Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit printre noi” (Ioan 1,14). Prin întruparea și nașterea în trup a Fiului Său de către Fecioara, în timpul domniei lui Caesar Octavius ​​Augustus în Betleem, Dumnezeu i-a redat viață și l-a scos pe om din adâncurile căderii și stricăciunii sale și l-aridicat la înălțimile cerului, făcându-l „părtaș al dumnezeieștii firi” (2 Petru 1.4). Pentru această jertfă, harul și bucuria nesfârșită dată omenirii, Biserica astăzi cânta cu imnograful: „Domnul a trimis răscumpărarea poporului său”; cu Evanghelistul: „astăzi ni S-a născut un Mântuitor, care este Hristos”; și cu imnograful: „Mântuitorul nostru de sus ne-a vizitat” și „Hristos Se naște, măriți-L, Hristos este pe pământ, înălțați-vă”.

Martori oculari ai acestei taine nemaiîntâlnite, adică a prezenței întrupate a lui Dumnezeu în lume, sunt: Pururea-Fecioara Maria, care a contribuit la această realitate și a zămislit de la Duhul Sfânt, a rămas însărcinată, a născut în trup și L-a înfășat pe Hristos; bătrânul Iosif, însoțitorul său de la Nazaret până la Betleem pentru recensământul Cezarului, de la Betleem până la Egipt, în fuga lor și la întoarcerea în Nazaret, pentru care Domnul era numit Nazarinean. Martori oculari sunt de asemenea țăranii simpli, păstorii care își vegheau turmele, care s-au apropiat pentru a vedea și a trăi taina, după invitația și vederea îngerilor care cântau în cer imnul angelic: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire“(Luca 2.14). Mai mult, martori oculari au fost oameni de știință, Magii din Persia, cercetători ai universului. Ei au fost chemați de departe de o stea de pe cer, pentru a anunța începutul Bisericii neamurilor, astfel încât de la idolatria stelelor să vină la închinarea la Soarele Neprihănirii. Într-adevăr, în această peșteră simplă și smerită ei l-au privit în extaz pe “prunc, culcat în iesle” (Luca 2,16) și recunoscându-L, s-au plecat în fața Lui și I s-au închinat Dumnezeului întrupat, care S-a făcut om în trup de la Fecioară și I-au oferit darurile lor cu reverență, „aur, tămâie și smirnă” (Matei 2.11).

Astfel a strălucit bogăția dumnezeirii lui Hristos asupra oamenilor, în smerenia Peșterii și în sărăcia hainelor cu care era înfășurat. Hristos a luat chip de om, smerindu-Se pe Sine, pentru ca în această formă să-L sfințească și să-l slăvească pe om. „El, bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să vă îmbogăţiţi” (2 Corinteni 8,9). Fiind Dumnezeu adevărat, tare și puternic, a luat slăbiciunea trupului omenesc și a devenit Dumnezeu-om, o persoană cu două firi, „Care a umblat făcând bine şi vindecând pe toţi cei asupriţi de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu El” (Fapte 10, 38).

Această filantropie a lui Dumnezeu este propovăduită în Duhul Sfânt de către Biserică, Trupul Dumnezeului întrupat, al Domnului nostru Iisus Hristos care a fost Răstignit în trup și a Înviat din morți pentru mântuirea lumii. Hristos a lăsat moștenire Bisericii să îi continue misiunea de pace, reconciliere, sfințire și mântuire în lume. Biserica manifestă și Îi predică misiunea membrilor săi dar și tuturor acelora care, prin voința lor liberă, nu acceptă solia Domnului păcii, ci acționează în mod rușinos și inuman, așa cum Irod a făcut-o cu Împăratul nou-născut și cu pruncii. Ei nu-și ascuț plugurile pentru arat, nici secerile pentru a secera; dimpotrivă, își ascut săbiile pentru a se tăia unii pe alții. Cheltuiesc bogăția creației lui Dumnezeu pentru arme compatibile și incompatibile și pentru războaie, sacrifică sute de mii de oameni nevinovați prin acte teroriste atroce și îndrăznesc să spună că acest lucru se face în numele lui Dumnezeu. Biserica le vorbește în dragoste. Îi învață pacea, pe cei de aproape și de departe. Sfințește poporul, le îmblânzește moravurile și rămâne o oază, un paradis și manifestarea vizibilă a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Își împarte bunurile spirituale și materiale cu oamenii în mod filantropic. Tolerează persecuția; fiind calomniată, iartă și se roagă. Îi cheamă pe toți, spunând: „vino și vezi” (Ioan 1,46).

Acest lucru se întâmplă și în Biserica Ierusalimului din Țara Sfântă, care apără și păstrează Sfintele Lăcașuri și bineînțeles, Bazilica Nașterii din Betleem, construită de împărații Constantin și Iustin. Biserica Ierusalimului se roagă din Peștera care l-primit pe Dumnezeu pentru pacea întregii lumi, pentru pace în Orientul Mijlociu și în Țara Sfântă; se roagă în special pentru credincioșii ei greco-ortodocși care trăieșc în statul palestinian, dar și pentru tot poporul palestinian și îl susține cu toată puterea și prin toate mijloacele pașnice pe Excelența Sa, Președintele Mahmoud Abbas Abu-Mazen, care onorează cu prezența Sa Sărbătoarea noastră; astfel încât dânsul să-și poată îndeplini cu succes misiunea de a susține Status Quo-ul politic și religios din Ierusalim, așa cum este el recunoscut de comunitatea internațională, și ca să poate obține recunoașterea deplină a statului palestinian de către toate națiunile din întreaga lume.

În Sfântul Oraș al Betleemului, CRĂCIUNUL ANULUI 2017

Fierbinte rugător pentru toți la Dumnezeu,

TEOFIL III

Patriarhul  Ierusalimului

 

Mesajul a fost citit, de asemenea, în arabă de către Reprezentantul pentru presă al Patriarhiei pentru limba arabă, Părintele Protopop Issa Mousleh.

Apoi a avut loc închinarea la Locul Nașterii și la locul Sfintei Iesle, după care a urmat urcarea prin ieșirea dinspre nord a Peșterii, iar litania întreită în jurul Bazilicii a fost încheiată în centrul acesteia cu o rugăciune specială.

După rugăciune, Preafericirea Sa a început Catavasia „Hristos se naște” și coborând de pe tron, serviciul Utreniei a continuat în cântarea conducătorului corului Preasfintei Biserici a Învierii, Arhimandritul Aristovoulos în dreapta în greacă, și a corului din Betleem din stânga, în limba arabă. În același timp, s-a slujit Sfânta Liturghie în Peștera Sfântă, condusă de Mitropolitul Joachim din Helenopolis.

După terminarea rugăciunii, Sfânta Liturghie a început în Catolicon, oficiată de Preafericitul Patriarh Teofil al Ierusalimului, avându-i drept împreună-slujitori pe ÎPS Mitropolit Isihie de Kapitolias și pe ÎPS Arhiepiscop Dimitrie de Lydda, ieromonahi aghiotafiți, preoții de la Patriarhie și din alte biserici, arhidiaconul Marcu și ierodiaconul Anastasie. Conducătorul corului Preasfintei Biserici Ortodoxe a Învierii, Arhimandritul Aristovoulos, a cântat în strana din dreapta în limba greacă și corul din Betleem a cântat în stânga în limba arabă sub conducerea domnului Lawrence Samour. La slujbă au participat cu smerenie mulți pelerini din Rusia, Grecia, România, Ucraina și din alte țări, precum și pelerini locali. La Sfânta Liturghie au participat și consulul general al Greciei în Ierusalim, dl. Christos Sophianopoulos, și doamna consul Katherine Tzima.

După Sf. Liturghie, a fost oferită o masă soborului patriarhal, arhiepiscopilor, preoților și poporului de către renovatorul Mănăstirii, ÎPS Arhiepiscop Teofilact al Iordaniei, spre slava lui Dumnezeu, care a permis și a primit această sărbătoare.

Din partea Secretariatului-General

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

httpv://youtu.be/reb2cbiPVI8
MESAJUL DE CRĂCIUN AL PATRIARHILOR ȘI AL CONDUCĂTORILOR BISERICILOR LOCALE DIN IERUSALIM

“Dar îngerul le-a zis [păstorilor]: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10-11).

În acest moment privirea oamenilor este fixată pe Ierusalim, un oraș sfânt pentru toate religiile avraamice. Noi, Patriarhii și conducătorii Bisericilor din Ierusalim, apropiindu-ne de sărbătoarea Crăciunului, ne reafirmăm poziția clară solicitând păstrarea status quo-ului Orașului Sfânt până când se va ajunge la un acord de pace între israelieni și palestinieni pe bazele negocierilor și legilor internaționale.

Creștinii din Țara Sfântă știu că prezența și mărturia lor este strict legată de lăcașurile sfinte și de accesibilitatea lor ca locuri de întâlnire pentru unitatea dintre popoarele de credințe diferite. Locurile sfinte dau sens regiunii.

Orice abordare exclusiv politică a Ierusalimului va priva orașul de adevărata sa esență și de caracteristicile sale, și calcă pe mecanismul care a menținut pacea de-a lungul veacurilor.

Ierusalimul este un mare dar; un cort; ținutul sfânt al întregii lumi. Încercarea de a poseda Orașul Ierusalim sau de a-l închide în termeni exclusivi va duce la o realitate foarte sumbră.

În această perioadă, așteptăm venirea Luminii și vă aducem vești de bucurie, nădejde și pace din orașul nădejdii și al păcii, Ierusalim! An după an ne alăturăm Bisericii universale în sărbătorirea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Întruparea Cuvântului continuă, după două milenii, să fie o sursă de bucurie, speranță și pace, în ciuda suferinței și durerii mai multor națiuni și comunități de pe glob.

Proclamarea îngerilor către păstorii din Betleem a adus vești bune, bucurie mare și promisiunea păcii tuturor oamenilor, în special celor care suferă și trăiesc în frică și cutremur gândindu-se la ce le rezervă viitorul, lor și celor iubiți ai lor. Îngerul le-a apărut păstorilor care își vegheau turma noaptea, și slava Domnului a venit ca să risipească întunericul nopții și să anunțe ziua cea nouă care a răsărit cu nașterea lui Hristos. În acel moment păstorilor le era frică și nu puteau înțelege semnificația cuvintelor îngerului, și cum Nașterea le va influența viețile lor și viața comunității lor.

Acești oameni din Betleem care au suferit sub ocupația romană și a compatriotului lor Irod, și care au fost supuși deosebirilor și excluderilor socio-politico-economice, s-au confruntat cu o iconomie diferită: pronia lui Dumnezeu. Mesajul îngerilor le-a arătat păstorilor – scoși din contextul lor – o nouă realitate, unde concepte precum putere și autoritate sunt transformate de întruparea lui Dumnezeu într-o iesle smerită.

Păstorii au răspuns imediat la această teofanie și au mers să vadă „lucrul care s-a întâmplat și pe care Dumnezeu l-a făcut cunoscut lor”. Lumea de astăzi se confruntă încă o dată cu această provocare sau cu răspunsul la proclamarea îngerească care cere participarea la iconomia dumnezeiască prin aducerea bucuriei, a nădejdii și a păcii în această lume sfâșiată de violenta, nedreptate și lăcomie.

Continuăm să păstrăm întreaga regiune a Orientului Mijlociu în rugăciunile noastre, și cerem Împăratului Păcii să inspire inimile tuturor acelora care dețin autoritatea să pășească pe calea păcii, a dreptății și a reconcilierii între națiuni. Sărbătorind venirea lui Hristos ca Lumină a lumii, suntem inspirați de și găsim mângâiere în cuvintele imnului lui Zaharia – “ răsăritul din înălțime va cădea peste noi, spre a da lumină celor care stau în întuneric și în umbra morții, să ne îndrume pașii pe calea păcii”.

Vă dorim tuturor un Crăciun Fericit și un An Nou pașnic.

 

Patriarhii și Conducătorii Bisericilor din Ierusalim

 

+Patriarhul Teofil al III-lea, Patriarhia Greacă Ortodoxă

+Patriarhul Nourhan Manougian, Patriarhia Apostolică Ortodoxă Armeană

+Arhiepiscop Pierbattista Pizzaballa, Administrator Apostolic, Patriarhia Latină

+Pr. Francesco Patton, ofm, Custode al Țării Sfinte

+Arhiepiscop Anba Antonious, Patriarhia Ortodoxă Coptă, Ierusalim

+Arhiepiscop Swerios Malki Murad, Patriarhia Ortodoxă Siriană

+Arhiepiscop Aba Embakob, Patriarhia Ortodoxă Etiopiană

+Arhiepiscop Joseph-Jules Zerey, Patriarhia Greco-Melkito-Catolică

+Arhiepiscop Mosa El-Hage, Exarhat Patriarhal Maronit

+Arhiepiscop Suheil Dawani, Biserica Episcopală a Ierusalimului și a Orientului Mijlociu

+Episcop Munib Younan, Biserica Evanghelică Luterană din Iordania și din Țara Sfântă

+Episcop Pierre Malki, Exarhat Patriarhal Catolic Sirian 

+Msgr. Georges Dankaye’ , Exarhat Patriarhal Catolic Armean 
MESAJUL DE CRĂCIUN AL PREA FERICITULUI PATRIARH AL IERUSALIMULUI, TEOFIL AL III-LEA – 2016

Tatăl a binevoit. Cuvântul trup S-a făcut

și Fecioara a născut pe Dumnezeu om.

Steaua vestește. Magii se închină,

Păstorii se minunează și făptura se bucură.

(Stihiră din Laudele Utreniei Nașterii Domnului)  

Biserica – Una Sfântă, Sobornicească și Apostolească a lui Hristos, sărbătorește astăzi o taină „ciudată și paradoxală” și vestește această taina „cu mare bucurie” în toate colțurile lumii. Biserica sărbătorește evenimentul extraordinar și sublim prin care Dumnezeu Tatăl, Făcătorul și Conducătorul lumii, săvârșind lucrare din dragoste nețărmurită și compasiune, l-a recreat și i-a dat din nou formă omului nestricat de păcat, în chipul Fiului Său Cel Unul Născut și Cuvântul.  Biserica a primit o revelație care a împlinit făgăduința lui Dumnezeu făcută profeților. “Iar când a venit plinirea vremii” (Galateni 4,4) în timpul domniei lui Cezar Octavian Augustus, Fiul lui Dumnezeu și Cuvântul S-a născut în trup, în Betleem, în Iudeea, întrupat din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria din Nazaretul Galileii. Iisus Hristos, “Dumnezeu fiind în chip … , chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor” (Fil. 2, 6-7), a fost “născut din femeie, născut sub Lege … ca să dobândim înfierea” (Galateni 4,4-5) și “[să ne facem] fii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1, 12).

Astfel a fost iconomia lui Dumnezeu pentru restaurarea umanității. După cum spunea Părintele Atanasie cel Mare, „Cuvântul lui Dumnezeu, fără trup, neperitor și de neatins S-a întrupat pentru ca noi să putem deveni îndumnezeiți; S-a vădit în trup, ca să putem primi bunăvoința Tatălui; și a trecut cu vederea mândria necugetată a oamenilor ca să putem moșteni veșnicia”.

Umanitatea este invitată să fie martoră și să participe la această taină dumnezeiască. Simplii păstori sunt chemați de o ceată de îngeri, cântând în Betleem „Slavă întru cei de dus lui Dumnezeu, și pe pământ pace” (Luca 2, 14). Ei sunt chemați la iesle ca să Îl vadă pe Hristos Cel nou născut. Dar și regii persani, slujitori ai științei, sunt chemați „de cer printr-o stea la un copilaș din iesle, uimiți nu de sceptre și tronuri ci de sărăcie lucie – o peșteră sărăcăcioasă în care a strălucit bogăția Dumnezeirii sale”.

De-a lungul întregii Sale vieți pe pământ, Domnul a trăit în sărăcie și fără de păcat. S-a identificat cu omul până la moarte. A scăpat de primejdia mâniei autoritare a lui Irod nu prin puterea Sa dumnezeiască sau prin violență, ci investindu-se pe Sine Însuși în slăbiciunea omenească, fugind din Betleem în Egipt de unde a fost invitat de un înger să meargă în Nazaret, și astfel a primit numele de „Nazarinean”. A fost botezat de Sfântul Ioan în râul Iordan și a continuat să marcheze viața oamenilor și istoria prin noua perioadă de har a Noului Testament, timp în care a vindecat bolnavi, a înviat morți și Și-a oferit trupul răstignit lui Dumnezeu, înainte de a se scula din moarte pentru a Se întâlni cu cei care cred în El.

După ce S-a înălțat la ceruri, Domnul a însărcinat lucrarea păcii, a iertării, a reconcilierii, a dreptății, a binecuvântării și a mântuirii, ucenicilor și apostolilor Săi, Trupului Său, Biserica. Biserica, de-a lungul veacurilor, constituie revelația împărăției lui Dumnezeu, prezentată omului de către Domnul păcii, Iisus Hristos Cel Întrupat. Biserica înfrumusețează moravurile oamenilor, proclamă pacea pentru cei de lângă noi și pentru cei de departe, dragostea pentru aproapele dar și pentru dușmani, spre transformarea lumii căzute în rai, spre întoarcerea omului înșelat la frumusețea originară și spre participarea lui la slava lui Hristos prin Dumnezeu.

Maica ierusalimiteană a Bisericilor atestă  taina imnului îngeresc „pe pământ pace, între oameni bunăvoire”, acolo unde imul ne-a fost descoperit. Și astăzi, în ziua sărbătoririi Nașterii lui Hristos în trup, Biserica trăiește evenimentul în această peșteră sfântă și în această Biserică ridicată de Sfântul Constantin cel Mare și de împăratul Iustinian, care oferă binecuvântare și protecție tuturor locuitorilor din Țara Sfântă, și mai ales celor din Betleem.

Din acest monument sfânt denunțăm fiecare act de terorism sau violență de război, fiecare act de cucerire sau uzurpare a unui teritoriu străin, lipsa de respect față de credințele sfinte ale religiilor, torturarea oamenilor și exploatarea prizonierilor, mai ales a femeilor și a copiilor, și facem apel la creștinii din Țara Sfântă să rămână în locurile unde au viețuit de veacuri, în Orientul Mijlociu. Turmei noastre cuvioase de credincioși, ca și pelerinilor în Țara Sfântă, le urăm har, putere, pace și binecuvântarea Domnului și Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, întrupat pentru noi, oamenii, din pururea Fecioara Maria.

 

În Sfântul Oraș al Betleemului, CRĂCIUN 2016

Binecuvântător înflăcărat întru Domnul,

TEOFIL al III-lea

 Patriarh al Ierusalimului
BINECUVÂNTAREA PREA FERICIRII SALE TEOFIL AL III-LEA, PATRIARHUL IERUSALIMULUI, ADRESATĂ VIZITATORILOR PORTALULUI DE ȘTIRI AL PATRIARHIEI

Cititorilor

Iubiților întru Domnul, Fii ai Puținătății Noastre,

 

Moștenirea, pe de o parte, a Celor Mai Sfinte Altare, acea mărturie vizibilă a prezenței pe pământ a Proniei întrupate și mântuitoare a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu, Domnul Nostru Iisus Hristos, și, pe de alta parte, Comunitatea Ecleziastică din Țara Sfântă, continuatoare a comunității iudeo-creștine străvechi, Biserica Ierusalimului și a Palestinei, sunt mândria Patriarhiei noastre – Patriarhia Greacă Ortodoxă a Ierusalimului. De-a lungul veacurilor, ele au fost păstrate de Frăția Aghiotafită (Frăția Sfântului Mormânt) cu prețul sângelui, cu râuri de sudoare chiar, și cu sume de bani nespus de mari.

Această moștenire a Harului umple pelerinii veniți din toate colțurile lumii și îi adapă de la sfintele izvoare duhovnicești ale smereniei, pocăinței, conștiinței și dragostei lui Hristos, care se revarsă din Duhul Sfânt, din Trupul îndumnezeit al lui Hristos; ea este prezentată oamenilor cu vrednicie de către  Biserica Ierusalimului, în orice mod și cu putere deplină, spre sfințire și mântuire. Biserica Ierusalimului nu putea găsi un mijloc mai potrivit, în acest sens, decât prezentarea pe rețeaua globală de internet, prin care speră nu doar să îi familiarizeze pe credincioși cu istoria sa, în mare parte necunoscută, și cu diferitele lupte și încercări din Țara Sfântă, să sfințească simțurile vizitatorilor și partea rațională a sufletului lor prin vederea Sfintelor Altare și citirea povestirilor despre ele, ci și să faciliteze sosirea pelerinilor în Țara Sfântă și a celor care doresc să lupte împreună și să ajute Biserica Ierusalimului.

Cu voia lui Dumnezeu, acest website, rodul eforturilor dezinteresate și al trudei unor prieteni și ajutători binecredincioși ai Prea Sfântului Mormânt, primul site oficial al Bisericii Ierusalimului, va fi îmbogățit continuu cu informații referitoare la fiecare sector al vieții noastre ecleziale. Datele electromagnetice „ireale” ale tehnologiei contemporane, deși inferioare scrisului tangibil cu cerneală pe hârtie, pot totuși, în mod similar, să constituie un suport pentru înțelesuri mântuitoare care  duc la izbăvirea necreată, prin Hristos.

Fie ca Harul  și Tradiția Țării Sfinte, tezaurul Aghiotafiților, să fie un îndrumar temeinic de Viață și Credință Ortodoxă pentru toți. După cuvântul primilor călugări ierusalimiteni, Ierusalimul, Orașul Sfânt al lui Dumnezeu, este „ochiul și luminătorul întregii lumi, căci a primit cuvântul Evangheliei după cum au spus proorocii că din Sion va veni legea, și cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim.” Locuitorii lui sunt „aceia care aproape ating adevărul în fiecare zi cu propriile mâini prin aceste Locuri Preacinstite, în care s-a înfăptuit taina întrupării Dumnezeului Nostru Celui Mare și Mântuitor”[i]. Chemând în ajutor pentru noi toți harul acestor Preasfințite Locuri, vă transmitem salutările Noastre Părintești și binecuvântări Patriarhale.

În Sfânta Cetate a Ierusalimului, în luna mai a anului mântuirii 2007.

Binecuvântător înflăcărat întru Domnul

Teofil al ΙΙΙ-a
Patriarhul Ierusalimului

 

[i] Chiril de Schitopolis, Viața Părintelui Nostru, Cuviosul Sava 57.Ed. Schwartz Editions, Kyrillos von Skythopolis, Hinrichs Verlag, Leipzig 1939, p. 154.