SLUJBA DE SFINȚIRE A BISERICII CELUI ÎNTRE SFINȚI PĂRINTELE NOSTRU ISAAC SIRUL ȘI A SFÂNTULUI GHEORGHE PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ DIN DOHA

Vineri, 9/22 februarie 2019 s-a săvârșit slujba de sfințire a Bisericii Cuviosului Părintelui nostru Isaac Sirul, a Sfântului slăvitului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de biruință și a Sfântului Macarie Patriarhul Ierusalimului.

Mai înainte de a oferi detalii cu privire la slujbă, se cuvine să dăm câteva date istorice referitoare la întemeierea acestei sfinte Biserici.

În jurul anului 1990 cel întru fericită pomenire Patriarhul Diodor I al Ierusalimului a vizitat prima oară Qatarul, care aparţine jurisdicţiei Patriarhiei Ierusalimului din Peninsula arabică. A fost primit de Emirul de atunci Hamed Bin Khalifa Al Thani, suveranul Qatarului.

Acestei vizite i-a urmat o delegație trimisă de Patriarhul Diodor, condusă de actualul Patriarh al Ierusalimului, atunci Arhimandritul Teofil, spre a cere ambasadorului de atunci al Statelor Unite ale Americii, domnul Patrick Theros, să îngăduie săvârșirea slujbei de Paști în sala Ambasadei Americii, pentru comunitatea mică de greci de acolo, căci până atunci nu exista o Biserică pentru creștinii din Qatar.

Făcându-se deci acest început, au urmat acțiuni de cerere către guvernul din Qatar pentru eliberarea unei autorizați de construcție a unei Biserici de către Patriarhie în capitala Qatarului, Doha.

Guvernul Qatarului a răspuns la această cerere și a dat Patriarhiei un teren în Doha, nu ca proprietate, ci doar pentru uz. Pe acest teren a început construcția Bisericii care tocmai s-a sfințit.  Acest pas făcut de Patriarhie a constituit un exemplu și pentru alte confesiuni creștine cărora, în urma cererii lor, li s-au dat terenuri în aceeași zonă, unde au ridicat biserici. Astfel, Patriarhia a devenit ocazia revenirii Creștinismului în Qatar. În anul 2010 Preafericitul Părintele nostru Teofil Patriarhul Ierusalimului a vizitat Qatarul, fiind primit de Emirul Hamed Bin Khalifa Al Thani, suveranul Qatarului, și a așezat piatra de temelie pentru ridicarea Bisericii.

Lucrările de construcție a Bisericii, precum și a Stăreției / Casei episcopale, aflată de cealaltă parte a ei, au fost continuate prin multele osteneli și strădaniile neobosite ale Epitropului Patriarhal din Qatar, Arhimandritul Macarie Aghiotafitul care, în anul 2014, a devenit Arhiepiscop al Qatarului. Prin contribuția economică a Patriarhiei și a evlavioșilor donatori, construcția a ajuns astăzi la final, fiind necesară sfințirea ei prin săvârșirea slujbei de inaugurare și consolidare în veac spre slujirea și sfințirea credincioșilor greco-ortodocși din diferite țări, în număr de zece mii în prezent.

Slujba s-a săvârșit în ziua fixată, potrivit Tipicului Bisericii Ortodoxe referitor la slujbele de sfințire, prin înconjurarea Bisericii de trei ori cu Sfintele Moaște ale Cuvioșilor Mucenici din Lavra Sfântului Sava cel Sfințit, așezarea lor în piciorul Sfintei Mese, ungerea acesteia, a antimiselor și a pereților Bisericii cu Sfântul Mir și prin săvârșirea Sfintei Liturghii condusă de Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil, având ca împreună-liturghisitori pe Preasfințiții Arhiepiscopi Aristarh al Constantinei, Macarie al Qatarului, Filumen al Pellei, Aristovul al Madavei și Ioan din Biserica Serbiei, Arhimandritul Evdochim, duhovnicul Sfintei Lavre a Cuviosului Sava cel Sfințit, preotul Gheorghe din Madiva și Arhidiaconul Marcu. Au cântat corul din Tesalonic sub conducerea domnului Ioan Hasanidis în greacă și corul parohiei în arabă. Au fost prezenți Ambasadorul Greciei în Qatar, Excelența Sa domnul Constantin Orfanidu și Ambasadorul Republicii Cipru în Qatar, Excelența Sa domnul Mihail Zaharioglu, reprezentanți diplomatici ai altor state, clerici invitați din Mitropoliile Bisericii Greciei și Bisericii Cretei, Egumena monahia Teoxeni și monahii din Mănăstirea stavropigie Hrisopighi din Mitropolia de Kidonia și Apokoronou. Au participat credincioși de pretutindeni care s-au rugat și au slăvit pe Dumnezeu pentru această Biserică aflată în centrul Peninsulei Arabice, care a fost sfințită spre a se putea săvârși în ea Sfintele Taine. 

Către aceștia Preafericitul a ținut această cuvântare:

           

„Pe toate le-a luminat Hristos cu venirea Sa. Lumea a înnoit-o prin dumnezeiescul Său Duh, sufletele se înnoiesc. Căci casă s-a ridicat acum spre slava Domnului, unde și înnoieşte inimile credincioșilor Hristos Dumnezeul nostru spre mântuirea oamenilor”, cântă imnograful Bisericii.

Iubiți frați în Hristos,

Credincioși creștini,

Bucură-te, cerule, și să se veselească pământul, căci, prin harul lui Dumnezeu, ne-am adunat astăzi, sfântul cler și poporul bine-credincios, în Emiratul statului Qatar, aflat sub jurisdicția canonică duhovnicească a Patriarhiei Ierusalimului pentru ca, prin Euharistie și doxologie, să săvârșim sfințirea acestei preafrumoase Biserici ridicate spre cinstirea Sfântului local Cuviosul Părintele nostru Isaac Sirul, precum și a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

În Istoria sfântă, adică în Sfânta Scriptură, se menționează că Domnul Dumnezeu a arătat Cortul mărturiei pe care l-a înfipt în pământ Sfântul Moise. Acest Cort al mărturiei „avea rânduieli pentru slujba dumnezeiască” (Evrei 9, 1). „Iar Solomon I-a zidit Lui casă” (Fapte 7, 47), adică Biserică în se care aduceau jertfe de animale „al căror sânge era adus pentru păcate în Sfânta Sfinților” (Evrei 13, 11).

Noi însă, după cum mărturisește Sfântul Ioan Evanghelistul, am văzut slava strălucitoare a lui Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a venit în trup, slavă pe care o avea de la Tatăl în harul adevărului. „Și celor câți L-au primit prin credință, le-a dat tuturor putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească s-au născut, ci de la Duhul Sfânt s-au înmulțit; casă de rugăciune am întemeiat și strigăm: Această casă întărește-o, Doamne”.

Casa lui Dumnezeu, adică Biserica sfințită, este inseparabil legată de slujirea în Duh și adevăr și închinarea către Dumnezeu. „Duh este Dumnezeu și cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh și în adevăr” (Ioan 4, 24). „Iar rugăciunea este suirea minții către Dumnezeu sau cerere de la Dumnezeu a celor cuvenite” spune Sfântul Ioan Damaschin. Potrivit Sfânului Ioan Sinaitul, „rugăciunea este, prin calitatea ei, împreunare și unire a omului cu Dumnezeu, iar prin lucrare, hrană a sufletului și luminare a minții”.

De aceea, împreună cu Sfântul Patriarh Sofronie al Ierusalimului, predecesorul nostru, spunem: „Astăzi cele de jos împreună cu cele de sus prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună petrec; astăzi sfânta adunare a Ortodocșilor cu mare glas se bucură: Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale”.

În înfricoșătorul loc al Golgotei din Ierusalim fiind înălțat pe Cruce de bunăvoie Domnul a lucrat mântuirea noastră a oamenilor, înnoind toată făptura, iar în această Biserică sfințită prin puterea Duhului Sfânt și cu mijlocirea Preabinecuvântatei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu Maria și rugăciunile Cuviosului Părintelui nostru Isaac și ale Sfântului Gheorghe, Biserică aflată în comuniune firească și duhovnicească cu Preasfântul și de Viață primitorul Mormânt al Mântuitorului Hristos, dăruiește luminarea și înnoirea Învierii Lui din morți tuturor celor care cu credință, în Duh și în adevăr slujesc și cu pocăință se roagă într-însa.

„Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea” (Psalmul 23, 1) cântă David. Acest lăcaș al lui Dumnezeu, acum sfințit, din această oază ospitalieră a Emiratului arab al Qatarului cel atât de îmbelșugat, s-a ridicat și și-a deschis astăzi porțile, prin lucrarea Sfântului Duh, ca să intrăm în el toți, localnici și străini, cei care căutăm odihnă sufletească, ascultând chemarea Împăratului slavei, a Mântuitorului nostru Hristos Care spune: „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre” (Matei 11, 28-29).

Această odihnă a sufletului a căutat-o și Cuviosul părintele nostru Isaac în pustiul cel secetos unde s-a arătat ca un pom al dreptății „care rodul său va da la vremea sa” (Psalmul 1, 3). Această dreptate dumnezeiască o bine-vestește Sfânta Biserică Greco-Ortodoxă a Ierusalimului propovăduind și mărturisind dragostea sinceră și iubirea de oameni, precum și pacea Mântuitorului nostru Hristos în orice vreme și în orice loc. „Drepții, răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori” (Psalmul 91, 13), spune Psalmistul.

Drepții răsădiți în casa Domnului nu sunt alții decât Sfinții Bisericii care, urmând iubirii smerite și jertfitoare a lui Hristos, dau roadele lor de care ne bucurăm noi astăzi.

Spunem aceasta, iubiți frați în Hristos, pentru că mila lui Dumnezeu a dăruit smereniei noastre această binecuvântare de a săvârși sfințirea acestei frumoase lucrări, a acestui sfânt lăcaș ridicat din temelii de către iubitul nostru frate aghiotafit, Preasfințitul Arhiepiscop al Qatarului Macarie, lăcaş acum desăvârșit și împodobit. De aceea, împreună cu Psalmistul, spunem: „Doamne, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuviința casei Tale și locul locașului slavei Tale” (Psalmul 25, 8).

În final, considerăm că se cuvine și este o datorie nu numai pentru Biserica Ierusalimului, ci și pentru toate Bisericile Ortodoxe surori, să mulțumim din adâncul inimii Excelenței Sale Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, domnul Patrick Theros, și în mod special Maiestății Sale, Emirului statului Qatar, Hamed Bin Khalifa Al Thani și urmașului său, Maiestatea Sa Emirul Tamim Bin Hamed Al Thani, cărora le urăm ca Domnul Dumnezeu să le dăruiască sănătate, lungime de zile și putere spre a ocârmui bine statul și pe toți cetățenii lui. Împreună cu imnograful să zicem: „Cer plin de lumină s-a arătat Biserica, pe toți credincioșii luminându-i, întru care stând strigăm: Această Casă întărește-o, Doamne”. Amin.

 

După apolisul Sfintei Liturghii, Preafericitul a oferit celui care s-a ostenit pentru a aduce la desăvârșire această Sfântă Biserică, Preasfințitul Arhiepiscop Macarie al Qatarului, un set de encolpioane arhierești, urându-i să continue lucrarea de mărturisire a iubirii lui Iisus Hristos cel Care S-a întrupat, S-a răstignit și a înviat, precum și de transmitere a predicii Evangheliei care a început în Betleem și a continuat în Nazaret, pe Înfricoșătoarea Golgotă și în Sfântul Mormânt Purtător de Viață. Arhiepiscopul Macarie I-a oferit Preafericitului icoana complexului Bisericii și a Arhiepiscopiei Qatarului, realizată de monahiile Sfintei Mănăstiri Hrisopighi.

După Sfânta Liturghie a urmat masa îmbelșugată oferită în sala aflată la demisolul Bisericii sfințite.

 

Din partea Secretariatului General