PRAZNICUL ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI LA PATRIARHIE

Joi, 14/27 septembrie 2018 s-a prăznuit la Patriarhie sărbătoarea celei a toată lumea Înălțări a Sfintei Cruci.

Cu ocazia acestui praznic, Patriarhia a săvârșit pomenirea evenimentului Înălțării Sfintei Cruci după aflarea ei în spatele Golgotei de către Arhiepiscopul Ierusalimului Macarie și de către Sfânta Elena, de praznicul Înnoirii Bisericii Învierii în anul 336 d.Hr.

Cu ocazia acestui praznic s-au săvârșit:

 

  1. Seara în ajun, Vecernia cu ieșire în întâmpinare și tămâiere la Piatra Ungerii, închinare la Sfântul Mormânt și la Golgota, tămâiere la fiecare dintre altare, Anixandarele, Vohodul Mare și Litia.

            După Apolisul Vecerniei, Sinodia Patriarhală a urcat la Patriarhie.

           

  1. În ziua praznicului, Sfânta Liturghie, condusă de Preafericitul Teofil Patriarhul Ierusalimului, având ca împreună-liturghisitori Arhierei din Patriarhie: Preasfințitul Mitropolit Isihie al Capitoliadei, Preasfințiții Arhiepiscopi Teofan al Gerasei, Aristarh al Constantinei, Metodie al Taborului, Teodosie al Sevastiei, Macarie al Catarelor, Nectarie al Antidonei și Filumen al Pellei, precum și arhierei din Patriarhia Ecumenică și din Biserica Greciei: Preasfințiții Mitropoliți Pantelimon al Xantei și Periteoriului, Nichifor al Maroniei și Gavriil al Noii Ionii, iar din partea Patriarhiei Moscovei Preasfințitul Mitropolit Pitirim de Nicolaev și Ozacov, din partea Bisericii Serbiei Episcopul Irineu al Canadei și Episcopul Ioan de Pakrats și Slavonia, împreună cu Ieromonahi Aghiotafiți, în frunte cu Arhimandritul Nectarie, Gheron al Camarasei, Ierodiaconi și Arhidiaconul Marcu. Au cântat Protopsaltul Constantin Spiropoulos împreună cu un cor din Grecia și au luat parte cu bucurie și evlavie o mulțime de pelerini.

            După Apolisul Sfintei Liturghii a avut loc litania care a pornit de la Biserica Învierii, a trecut pe la Piatra Ungerii și a ajuns la Peștera Aflării Sfintei Cruci. Diaconii au tămâiat la Altarul Armenilor și apoi Crucea a fost înălțată la locul Aflării ei. În continuare, procesiunea a înconjurat de trei ori Sfântul Mormânt și a urcat pe Golgota unde Sfânta Cruce a fost iar înălțată de pe Sfânta Masă a Golgotei înspre cele patru puncte cardinale.

La urmă, a avut loc coborârea în Biserica Învierii, iar apoi au urcat la Patriarhie unde Preafericitul a ținut această cuvântare în limba greacă:

 

„Moartea ce a venit neamului omenesc prin mâncarea din pom, prin Cruce s-a stricat astăzi, pentru că blestemul strămoașei cel a tot neamul s-a dezlegat prin Odrasla Preacuratei Maicii lui Dumnezeu pe care toate puterile cerești o măresc”, cântă imnograful Bisericii.

Preastimate Consul general al Greciei domnule Hristos Sofianopoulos,

Cinstiți Părinți și Frați,

Cucernici creștini și pelerini,

Slavă și mulțumire înălțăm lui Dumnezeu cel în Sfânta Treime Care ne-a învrednicit să săvârșim euharistic și cu litanie sfântul și prealăudatul Praznic al Înălțării Sfintei Cruci chiar în locul aflării ei, dar și al înălțării ei, adică la Locul Căpățânii, pe Golgota. Crucea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă pentru noi un semn mare, potrivit Sfântului Chiril al Alexandriei. „Orice faptă și minune a lui Hristos este mare, dumnezeiască și vrednică de laudă, dar mai minunată decât toate este Cinstita Lui Cruce.  Căci prin nimic altceva nu a fost stricată moartea, a fost șters păcatul strămoșesc, a fost prădat Iadul, s-a dăruit Învierea… decât numai prin Crucea Domnului nostru Iisus Hristos”, potrivit Sfântului Ioan Damaschin.

Cu alte cuvinte, Sfânta Cruce este cea prin care ne închinăm Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos Care S-a dat pe Sine pentru noi ofrandă și jertfă lui Dumnezeu, „ca să ne izbăvească de toată fărădelegea și să-Și curățească Lui popor ales” (Tit 2, 14), după cum propovăduiește Sfântul Pavel.

Poporul ales nu este altul decât neamul sfânt, adică mădularele credincioase ale trupului tainic al lui Hristos, adică ale Bisericii „al Celui Care ne-a chemat de la întuneric la lumina Sa cea minunată”, potrivit Apostolului Petru.

Această lumină minunată ne-a arătat-o Cinstita Cruce a Mântuitorului nostru Hristos. De aceea și Hristos ne îndeamnă: „Umblați cât aveți Lumina, ca să nu vă prindă întunericul. Cât aveți Lumina, credeți în Lumină, ca să vă fiți fii ai Luminii”. (Ioan 12, 35-36)

Acest îndemn al Domnului este atât de actual în vremea de acum, mai mult decât oricând, și aceasta deoarece cugetarea – sau dogma, dacă vreți – agnostică și atee cultivată și promovată de puterile lumești îl face pe om care este în cinste, să se asemene dobitoacelor celor fără de minte (Cf. Psalmul 48, 13), potrivit Psalmistului.

„Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1,18). Propovăduirea despre Cruce pare celor care merg pe calea pierzării nebunie și nerozie. Dar pentru noi, care suntem pe drumul mântuirii este puterea lui Dumnezeu care mântuiește, spune Marele Pavel.

Puterea mântuitoare a Crucii, adică dumnezeiasca putere a Odraslei, a Fiului și Dumnezeului Curatei și Preasfintei Maici a lui Dumnezeu este arma împotriva diavolului. De aceea și noi, iubiții mei, în rugăciuni și cereri să strigăm și, împreună cu imnograful să zicem: „Mântuiește-ne pe noi, Cruce, cu puterea ta; sfințește-ne cu strălucirea ta, Cinstită Cruce, și întărește-ne cu înălțarea ta, căci lumină ai fost dăruită nouă și mântuire sufletelor noastre și pace lumii și laturilor noastre”. Amin. Întru mulți ani!

După ce Preafericitul a primit felicitările Preoților și credincioșilor, Preasfințitul Mitropolit Pantelimon al Xantiei a luat cuvântul mulțumind lui Dumnezeu și Preafericitului pentru binecuvântarea de a participa la praznic.

 

Din partea Secretariatului General